Onderwijserkenningen (BRIN / RIO)

ArchiMate-modellen > FORA > Groupings > Onderwijserkenningen (BRIN / RIO)
Beschrijving
Juridische werkelijkheid


Contextdiagram
FORA
Juridische werkelijkheid (Grouping) Onderwijserke- nningen (BRIN / RIO) De hoofdvestiging is de eerste vestiging van een school of scholengemeenschap die voor bekostiging in aanmerking is gebracht, wordt aangeduid als hoofdvestiging. (BusinessObject) Hoofdvestiging De toestemming om op een bepaalde locatie onderwijs te mogen verzorgen. Kan (het gebruik van) meerdere onderwijslocaties omvatten (BusinessObject) Vestiging Een organisatie die door een bevoegd gezag in stand wordt gehouden voor het verzorgen van onderwijs. Vergelijk RIO: Onderwijsaanbieder Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. Onderwijsinstellingserkenning Een erkenning van een organisatie voor het verzorgen van onderwijs op basis van wetgeving. (BusinessObject) Onderwijsinste- lling Een nevenvestiging is een (tijdelijk) schoolgebouw verbonden aan een hoofdvestiging, kan een eigenschool met eigen propgramma zijn en hoeft niet verbonden te zijn aan een hoofdvestiging. Een nevenvestiging is een andere dan de eerste vestiging van een school of scholengemeenschap die voor bekostiging in aanmerking is gebracht. (BusinessObject) Nevenvestiging Het bevoegd gezag is het eindverantwoordelijk orgaan voor de beslissingen die in verband het onderwijs dat wordt gegeven, en over de onderwijsinstelling als geheel. RIO: Bevoegd Gezagerkenning Een erkenning als bestuur in het onderwijs door OCW van een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Bevoegd gezag AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 21:10:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 21:10:55 CEST


Details ArchiMate-element Onderwijserkenningen (BRIN / RIO)
Elementtype  : Grouping
Element-id  : FORA/id-d90ea165-95ba-4ac7a-fe3d-094a2c5196f
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-d90ea165-95ba-4ac7a-fe3d-094a2c5196f
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijserkenningen (BRIN / RIO)
Object ID  : d90ea165-95ba-4ac7a-fe3d-094a2c5196f
Original ID  : id-d90ea16595ba4ac7afe3d094a2c5196f
Semanticsearch  : onderwijserkenningen (brin / rio)