Externe ict-leverancier

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessRoles > Externe ict-leverancier
Beschrijving
Leveranciers van ict-middelen zoals computers, laptops, netwerk voorzieningen, WIFI, maar ook beheer en onderhoud


Contextdiagram
FORA
Leveranciers van ict-middelen zoals computers, laptops, netwerk voorzieningen, WIFI, maar ook beheer en onderhoud (BusinessRole) Externe ict- leverancier Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Het aanmaken, verwerken en eventueel vernietigen van digitale identiteiten. (BusinessFunction) Beheer identiteiten Ouders/voogd van leerling/student, relatie afhankelijk van leeftijd leerling/student (BusinessRole) Ouder of wettelijke vertegenwoor- diger onderwijsvolg- er De verantwoordelijkheid om authenticatiemiddelen goed en gecontroleerd aan te maken, uit te geven aan bevoegde personen en het vernietigen ervan. (BusinessFunction) Beheer en uitgifte authenticatiem- iddelen Toegang ict-middelen; Leerlinggegevens (FlowRelationship) Inkoop ict-dienstverlening (FlowRelationship) Selectie van ict-inrichting van de school / opleiding (FlowRelationship) Richtlijnen voor gebruik van DUO-voorzieningen door ict-leveranciers (FlowRelationship) AssignmentRelationship Aanschaf ict-middelen, bijv. chromebook, ipad, laptop, etc. (FlowRelationship) Dienstverlening ict op school (FlowRelationship) AssignmentRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:59:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:59:14 CEST


Details ArchiMate-element Externe ict-leverancier
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-d987d6b8-6d23-4f7e-a5f1-e8272bb4782a
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-d987d6b8-6d23-4f7e-a5f1-e8272bb4782a
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Externe ict-leverancier
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Rol
FORA-type  : Rol
Object ID  : d987d6b8-6d23-4f7e-a5f1-e8272bb4782a
Original ID  : d987d6b8-6d23-4f7e-a5f1-e8272bb4782a
Semanticsearch  : externe ict-leverancier