Vervaardiging schoolplan

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Vervaardiging schoolplan
Beschrijving
Het maken en samenstellen van het schoolplan. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg.Details ArchiMate-element Vervaardiging schoolplan
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-da844929-84a5-4dff-bdc6-1f6742f22c55
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-da844929-84a5-4dff-bdc6-1f6742f22c55
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Vervaardiging schoolplan
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : da844929-84a5-4dff-bdc6-1f6742f22c55
Original ID  : da844929-84a5-4dff-bdc6-1f6742f22c55
Semanticsearch  : vervaardiging schoolplan