Ict-ondersteuning

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Ict-ondersteuning
Beschrijving
Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie.


Contextdiagram
FORA
Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict- ondersteuning Het aanmaken, verwerken en eventueel vernietigen van digitale identiteiten. (BusinessFunction) Beheer identiteiten Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessFunction) Authenticatie en autorisatie De verantwoordelijkheid om authenticatiemiddelen goed en gecontroleerd aan te maken, uit te geven aan bevoegde personen en het vernietigen ervan. (BusinessFunction) Beheer en uitgifte authenticatiem- iddelen Grouping Organiseren Centraal examen Verantwoordelijkheid voor het beheren en onderhouden van ict-diensten. (BusinessFunction) Ict- servicemanag- ement Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen. (BusinessFunction) Beheer ict- middelen Afdeling belast met het onderhoud en beheer van ict-middelen van de organisatie, volgens het ict-beleid. (BusinessRole) Afdeling ict- ondersteuning AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:59:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:59:04 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Ict-ondersteuning
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-db22e513-ae42-475e-91a0-bd10a2f11d79
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-db22e513-ae42-475e-91a0-bd10a2f11d79
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Ict-ondersteuning
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  : FO
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Hoofdbedrijfsfunctie
Object ID  : db22e513-ae42-475e-91a0-bd10a2f11d79
Original ID  : db22e513-ae42-475e-91a0-bd10a2f11d79
Semanticsearch  : ict-ondersteuning