Facilitering leerlingcommunicatie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Facilitering leerlingcommunicatie
Beschrijving
Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen.


Contextdiagram
FORA
Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommu- nicatie Communicatie over onderwijs en resultaten richting een klas (BusinessFunction) Leerlingcomm- unicatie klasbreed Informeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen. (BusinessFunction) Logistieke informatievers- trekking Ondersteuning samenwerken in leerlingprojecten (BusinessFunction) Ondersteuning samenwerken in leerlingproject- en Inschrijven voor onderwijsactiviteiten, zoals projecten, flexuren en excursies. (BusinessFunction) Inschrijving op onderwijsactivi- teiten Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken richting alle desbetreffende leerlingen. (BusinessFunction) Leerlingcomm- unicatie schoolbreed Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er Communicatie over onderwijs en resultaten met een individuele leerling. (BusinessFunction) Leerlingcomm- unicatie individueel Functionaliteit die als "toegangspoort" uit diverse bronnen geselecteerde informatie biedt en/of toegang geeft tot verschillende informatiebronnen en/of services als vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie. (ApplicationFunction) Portaalfunctie Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:59:01 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:59:01 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Facilitering leerlingcommunicatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-dc7b02d4-63bf-4f44-9cc6-96488370af73
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-dc7b02d4-63bf-4f44-9cc6-96488370af73
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Facilitering leerlingcommunicatie
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  : FO
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Hoofdbedrijfsfunctie
Object ID  : dc7b02d4-63bf-4f44-9cc6-96488370af73
Original ID  : dc7b02d4-63bf-4f44-9cc6-96488370af73
Semanticsearch  : facilitering leerlingcommunicatie