Aanstelling klachtcommissie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Aanstelling klachtcommissie
ArchiMate-element Aanstelling klachtcommissie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-dc94dda3-88b5-47d5-bbdb-8e88f54862f9
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Aanstelling klachtcommissie
Documentatie  : Ouders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. De commissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en moet binnen 4 weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. Heeft de school geen eigen klachtencommissie, dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie.
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : dc94dda3-88b5-47d5-bbdb-8e88f54862f9
Object ID_nl  : dc94dda3-88b5-47d5-bbdb-8e88f54862f9
Original ID  : dc94dda3-88b5-47d5-bbdb-8e88f54862f9
Semanticsearch  : aanstelling klachtcommissie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :