Gebouw

Beschrijving
Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden.


Contextdiagram
FORA
Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare facilitaire middelen, gebouwen en ruimten in (meer)jarenplanningen en roosters, en het matchen van benodigde versus beschikbare middelen. (BusinessProcess) Opstellen planning en roostering faciliteiten Functionaliteit voor het onderhoud van gegevens omtrent het beheer en onderhoud van gebouwen en gebouwinstallaties (gas, licht, water, ventilatie, zonwering e.d.) (ApplicationFunction) Beheer gebouwbehee- rgegevens Het realiseren, inrichten en beheren van gebouwen, terreinen en gebouwvoorzieningen (zoals electriciteit, luchtbehandeling, noodstroominstallaties, zonwering, kluisjes). (BusinessProcess) Beheren gebouwen Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van gebouwen en terreinen. (BusinessProcess) Uitvoeren nieuw- en verbouw Een schoolgebouw is een gebouw met een onderwijsbestemming. (BusinessObject) Schoolgebouw Functionaliteit voor het onderhouden van gegevens omtrent gebouwbeveiliging, zoals m.b.t. alarminstallaties, sprinklers, brandmeldinstallaties, intercoms, beveiligingscamera's, enz.. (ApplicationFunction) Beheer gebouwbeveili- gingsgegevens Systeem voor het beheren en onderhouden van gebouwen en gebouwvoorzieningen (zoals electriciteit, luchtbehandeling, noodstroominstallaties, zonwering, kluisjes). (ApplicationComponent) Gebouwbehee- rsysteem Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit het perspectief van servicemanagement. (BusinessObject) Configuratie- item Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte BusinessObject Meerjareninve- steringsplan Een meerjarenonderhoudsplan is een rapport dat inzicht geeft in de bouwkundige staat van een gebouw, de te verwachte onderhoudswerkzaamheden en kosten daarvan. (BusinessObject) Meerjarenond- erhoudsplan AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W SpecializationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship bestaat uit AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft Deze svg is op 14-05-2024 18:58:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:58:56 CEST


Details ArchiMate-element Gebouw
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-dcf7f256-fb01-450e8-f448-0a9fa11ea00
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-dcf7f256-fb01-450e8-f448-0a9fa11ea00
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Gebouw
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Bedrijfsvoering
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : dcf7f256-fb01-450e8-f448-0a9fa11ea00
Original ID  : id-dcf7f256fb01450e8f4480a9fa11ea00
Semanticsearch  : gebouw