Vervaardiging jaarverslag school

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Vervaardiging jaarverslag school
Beschrijving
Het jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument op schoolniveau, waarmee de schoolleiding verantwoording aflegt.


Contextdiagram
FORA
Het jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument op schoolniveau, waarmee de schoolleiding verantwoording aflegt. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarverslag school Het jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument op schoolniveau, waarmee de schoolleiding verantwoording aflegt. (BusinessProcess) Vervaardigen jaarverslag school Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het jaarverslag. (ApplicationFunction) Jaarverslagco- nstructiefunctie Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbe- heersysteem Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de school over de mate waarin de school voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoordin- g (schoolniveau) Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbehe- ersysteem Functionaliteit voor het rapporteren van opbrengsten (dwarsdoorsnedes, trendanalyses) waarbij resultaten van groepen en leerjaren worden vergeleken met gemiddelden en referentiekaders/-niveaus. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie opbrengsten Functionaliteit voor het tonen van informatie in gestandardiseerde managementoverzichten en -dashboards ten behoeve van beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Presentatie managementd- ashboard en- overzichten AggregationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:58:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:58:55 CEST


Details ArchiMate-element Vervaardiging jaarverslag school
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-dd0dee6a-4bbf-4b05b-c8ca-34ba719c871
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-dd0dee6a-4bbf-4b05b-c8ca-34ba719c871
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Vervaardiging jaarverslag school
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : dd0dee6a-4bbf-4b05b-c8ca-34ba719c871
Original ID  : id-dd0dee6a4bbf4b05bc8ca34ba719c871
Semanticsearch  : vervaardiging jaarverslag school