Opdracht

ArchiMate-element Opdracht
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-dd2e9ff8-0b69-4e50b-e14e-354bcbbbd47
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Opdracht
Documentatie  : Een opdracht is een vooraf omschreven en door de leerling uit te voeren leeractiviteit.
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijs
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
Voorbeeld  : Taak, Oefening, Werkje, Activiteit
Object ID  : dd2e9ff8-0b69-4e50b-e14e-354bcbbbd47
Object ID_nl  : dd2e9ff8-0b69-4e50b-e14e-354bcbbbd47
Original ID  : id-dd2e9ff80b694e50be14e354bcbbbd47
Semanticsearch  : opdracht
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een opdracht is een vooraf omschreven en door de leerling uit te voeren leeractiviteit. (BusinessObject) Opdracht Functionaliteit om een document (werkstuk, scriptie of verslag) te controleren op plagiaat. (ApplicationFunction) Plagiaatdetect- iefunctie Functionaliteit voor het analyseren van toets- en opdrachtresultaten. (ApplicationFunction) Analysefuncti- e resultaten Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Functionaliteit voor het vastleggen en onderhouden van beoordelingen (onderwijskundige betekenis) van de resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer toets- en opdrachtbeoor- delingsgegeve- ns Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Functionaliteit voor het aanmaken / samenstellen, onderhouden en toekennen van opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer opdrachtgege- vens Leermateriaal is materiaal dat gebruikt wordt om te leren en bestaat uit opdrachten (productie door leerling) en lesstof (door leerlingen geconsumeerd). (BusinessObject) Leermateriaal Een toets is een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Functionaliteit voor het inleveren van opdrachten door leerlingen. (ApplicationFunction) Opdrachtinlev- erfunctie Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen. (BusinessObject) Feedback Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit (BusinessObject) Resultaat Portfolio is een verzameling van werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter Het doel van het portfolio is om de ontwikkeling op verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden te laten zien. (BusinessObject) Portfolio AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship - W AssociationRelationship betreft AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship omvat Deze svg is op 28-09-2023 18:37:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-09-2023 18:37:06 CEST