Leerwegondersteund onderwijs

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Leerwegondersteund onderwijs
Beschrijving
Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) wordt gegeven op een reguliere vmbo-school en leidt op voor een gewoon vmbo-diploma dat toegang geeft tot het mbo (middelbaar beroepsonderwijs).Details ArchiMate-element Leerwegondersteund onderwijs
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-dd3af388-9a76-495b9-d929-b7d8935e456
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-dd3af388-9a76-495b9-d929-b7d8935e456
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leerwegondersteund onderwijs
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Niet ingevuld
Integriteit  : Niet ingevuld
Vertrouwelijkheid  : Niet ingevuld
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Sector  : VO
Alias  : LWOO
Toelichting  : Leerlingen met een lwoo-indicatie krijgen les in kleinere klassen (rond de 15 leerlingen) waar ze meer aandacht kunnen krijgen. Net als de andere vmbo-leerlingen krijgen ze les van verschillende leraren, maar de leerlingen hoeven niet van lokaal te wisselen: dat doen de leraren. Dat geeft meer rust. Er is meestal ook huiswerkbegeleiding. De invulling van lwoo kan overigens per regio verschillen. Binnen elk samenwerkingsverband passend onderwijs worden hier afspraken over gemaakt.
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : dd3af388-9a76-495b9-d929-b7d8935e456
Original ID  : id-dd3af3889a76495b9d929b7d8935e456
Semanticsearch  : leerwegondersteund onderwijs