Df484d7c-a727-44ad-b559-ece550ac4542

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Df484d7c-a727-44ad-b559-ece550ac4542
ArchiMate-relatie Df484d7c-a727-44ad-b559-ece550ac4542
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-df484d7c-a727-44ad-b559-ece550ac4542
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Naar  : Samenwerkingsverband passend onderwijs (BusinessRole)
Documentatie  : gegevensuitwisseling met samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Referentie  : wet passend onderwijs
Grondslag  : wettelijk
Benaming  : basis medewerker en functie
Gegevenssoort  : Medewerker
Object ID  : df484d7c-a727-44ad-b559-ece550ac4542
Original ID  : df484d7c-a727-44ad-b559-ece550ac4542
Semanticsearch  : df484d7c-a727-44ad-b559-ece550ac4542
ArchiMate-views  :