Inspectie van het Onderwijs

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessActors > Inspectie van het Onderwijs
ArchiMate-element Inspectie van het Onderwijs
ArchiMate_Actor.png
Elementtype  : BusinessActor
Element-id  : FORA/id-df88ba43-827d-478a-a9bd-f300a0cee700
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Inspectie van het Onderwijs
Documentatie  : De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen
Type  : Actor
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Organisatie
Object ID  : df88ba43-827d-478a-a9bd-f300a0cee700
Object ID_nl  : df88ba43-827d-478a-a9bd-f300a0cee700
Original ID  : df88ba43-827d-478a-a9bd-f300a0cee700
Semanticsearch  : inspectie van het onderwijs
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen (BusinessActor) Inspectie van het Onderwijs Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (zie wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) (BusinessActor) CITO De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Het Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het [[Kerndepartement OCW]], [[DUO]] en de [[Inspectie van het Onderwijs]]. (BusinessActor) Ministerie van OCW gegevens t.b.v. inspectie (FlowRelationship) instellinggegevens en schoolbeleid voor inspectie (FlowRelationship) Samenwerking CvtE en CITO (FlowRelationship) gegevensuitwisseling DUO en inspectie (FlowRelationship) AggregationRelationship Ict-samenwerking met DUO en bekostiging (FlowRelationship) aanmelden school / opleiding bij inspectie (FlowRelationship) gegevens t.b.v. inspectie (FlowRelationship) inspectiebeleid voor school (FlowRelationship) data leveranties school aan inspectie (FlowRelationship) Samenwerking CvtE en CITO (FlowRelationship) financiële rapportages aan de inspectie (FlowRelationship) Ict-samenwerking met DUO en bekostiging (FlowRelationship) Deze svg is op 12-03-2023 01:40:07 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 12-03-2023 01:40:07 CET