MBO Raad

ArchiMate-element MBO Raad
ArchiMate_Actor.png
Elementtype  : BusinessActor
Element-id  : FORA/id-e02af566-9516-4c5e-b2b4-08e377ed388a
ArchiMate-model  : FORA
Label  : MBO Raad
Documentatie  : De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.
Type  : Actor
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Organisatie
Object ID  : e02af566-9516-4c5e-b2b4-08e377ed388a
Object ID_nl  : e02af566-9516-4c5e-b2b4-08e377ed388a
Original ID  : e02af566-9516-4c5e-b2b4-08e377ed388a
Semanticsearch  : mbo raad
ArchiMate-views  : 
Relaties  :