Art. 27 WVO - Toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering; verblijfsduur praktijkonderwijs

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 27 WVO - Toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering; verblijfsduur praktijkonderwijs
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 27 WVO - Toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering; verblijfsduur praktijkonderwijs
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-e06f40d0-6aba-44469-6896-8a0a88c3438
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-e06f40d0-6aba-44469-6896-8a0a88c3438
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 27 WVO - Toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering; verblijfsduur praktijkonderwijs
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=II&afdeling=I&hoofdstuk=I&paragraaf=1&artikel=27&z=2021-08-01&g=2021-08-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=II&afdeling=I&hoofdstuk=I&paragraaf=1&artikel=27&z=2021-08-01&g=2021-08-01
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : e06f40d0-6aba-44469-6896-8a0a88c3438
Original ID  : id-e06f40d06aba4446968968a0a88c3438
Semanticsearch  : art. 27 wvo - toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering; verblijfsduur praktijkonderwijs