Vrijwillige ouderbijdrage

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Vrijwillige ouderbijdrage
Beschrijving
De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage aan het schoolbestuur van ouders.


Contextdiagram
FORA
De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage aan het schoolbestuur van ouders. (BusinessObject) Vrijwillige ouderbijdrage Driver Art. 27 lid 2 WPO - Toelating, verwijdering, voorwaardelijk- e bevordering; verblijfsduur praktijkonderw- ijs Een vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht. Dat kan gaan over geld, of een bepaald doen of laten, maar in alle gevallen bedoelt men hiermee, dat er een verplichting wordt ingeroepen, tegen een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Vordering Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Driver Art. 28b WVO- Deelname leerlingen aan extra activiteiten Het innen van vrijwillige ouderbijdragen. (BusinessProcess) Innen ouderbijdragen Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem Driver Art. 41a WPO- Deelname leerlingen aan extra activiteiten Driver Art. 40 lid 1 WPO - Toelating en verwijdering van leerlingen Schoolkosten zijn alle kosten die ouders maken voor hun kinderen op school, inclusief de vrijwillige ouderbijdrage. (BusinessObject) Schoolkosten InfluenceRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship is onderdeel van Deze svg is op 14-05-2024 18:58:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:58:44 CEST


Details ArchiMate-element Vrijwillige ouderbijdrage
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-e175498e-2511-4a7b8-9ba0-7f7387d6052
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-e175498e-2511-4a7b8-9ba0-7f7387d6052
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Vrijwillige ouderbijdrage
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Bedrijfsvoering
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : e175498e-2511-4a7b8-9ba0-7f7387d6052
Original ID  : id-e175498e25114a7b89ba07f7387d6052
Semanticsearch  : vrijwillige ouderbijdrage