Remedial teacher

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Remedial teacher
Beschrijving
Een remedial teacher (ook: rt'er)verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen.Details ArchiMate-element Remedial teacher
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-e1dea557-4576-48a89-7416-278634b461b
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-e1dea557-4576-48a89-7416-278634b461b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Remedial teacher
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : e1dea557-4576-48a89-7416-278634b461b
Original ID  : id-e1dea557457648a897416278634b461b
Semanticsearch  : remedial teacher