Strategisch Huisvestingsplan

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Strategisch Huisvestingsplan
Beschrijving
Een strategisch huisvestingsplan is het huisvestingsbeleid dat een schoolbestuur opstelt voor zijn onderwijshuisvestingsportefeuille.


Contextdiagram
FORA
Een strategisch huisvestingsplan is het huisvestingsbeleid dat een schoolbestuur opstelt voor zijn onderwijshuisvestingsportefeuille. (BusinessObject) Strategisch Huisvestingspl- an Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het tot stand (doen) brengen van voorzieningen in de huisvesting. (BusinessProcess) Realiseren voorzieningen in huisvesting BusinessObject Meerjareninve- steringsplan Een meerjarenonderhoudsplan is een rapport dat inzicht geeft in de bouwkundige staat van een gebouw, de te verwachte onderhoudswerkzaamheden en kosten daarvan. (BusinessObject) Meerjarenond- erhoudsplan Een schoolgebouw is een gebouw met een onderwijsbestemming. (BusinessObject) Schoolgebouw Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. Het is de kleinste eenheid van openbaar bestuur, bestuurd door een gemeenteraad en B en W. (BusinessObject) Gemeente Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur AggregationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat beleid voor AssociationRelationship stelt kaders voor AssociationRelationship stelt op Deze svg is op 14-05-2024 18:58:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:58:29 CEST


Details ArchiMate-element Strategisch Huisvestingsplan
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-e367371f-b268-4c878-a548-89dfa6a3e35
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-e367371f-b268-4c878-a548-89dfa6a3e35
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Strategisch Huisvestingsplan
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : e367371f-b268-4c878-a548-89dfa6a3e35
Original ID  : id-e367371fb2684c878a54889dfa6a3e35
Semanticsearch  : strategisch huisvestingsplan