Onderwijslocatie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Onderwijslocatie
Beschrijving
Onderwijslocatie is een punt op een geografische kaart waar onderwijs wordt aangeboden.


Contextdiagram
FORA
Onderwijslocatie is een punt op een geografische kaart waar onderwijs wordt aangeboden. (BusinessObject) Onderwijslocat- ie Een dislocatie is een deel van een school - in een ander gebouw en op een andere locatie dan het hoofdgebouw - waarmee feitelijk ruimtegebrek in het hoofdgebouw van de school wordt opgevangen. (BusinessObject) Dislocatie Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het tot stand (doen) brengen van voorzieningen in de huisvesting. (BusinessProcess) Realiseren voorzieningen in huisvesting Onderwijskundige werkelijkheid (Grouping) Onderwijsinric- hting (RIO) Een regionaal plan onderwijsvoorzieningen is een plan dat schoolbesturen in een regio maken met daarin de vestigingen die in die regio aanwezig zullen zijn, inclusief nieuw te stichten vestigingen. (BusinessObject) Regionaal Plan Onderwijsvoor- zieningen Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaan- bieder Een locatie waar onderwijs wordt gegeven. Meerdere partijen kunnen gebruik maken van een bepaalde onderwijslocatie. Aan dat gebruik kunnen van elkaar afwijkende gegevens en regels hangen. OCW geeft een vestigingserkenning af als er onderwijs voor po en vo op de locatie mag worden aangeboden. (BusinessObject) Onderwijslocat- iegebruik Een schoolgebouw is een gebouw met een onderwijsbestemming. (BusinessObject) Schoolgebouw SpecializationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship biedt opleiding aan op AssociationRelationship is op AssociationRelationship staat op Deze svg is op 14-05-2024 18:58:31 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:58:31 CEST


Details ArchiMate-element Onderwijslocatie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-e4037a1c-0a0b-4989-8c9d-696b21e5f474
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-e4037a1c-0a0b-4989-8c9d-696b21e5f474
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijslocatie
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Bevoegd gezag
Alias  : Onderwijsvoorziening
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : e4037a1c-0a0b-4989-8c9d-696b21e5f474
Original ID  : e4037a1c-0a0b-4989-8c9d-696b21e5f474
Semanticsearch  : onderwijslocatie