Art. 18 Leerplichtwet 1969 - Kennisgeving in- en uitschrijvingen

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 18 Leerplichtwet 1969 - Kennisgeving in- en uitschrijvingen
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 18 Leerplichtwet 1969 - Kennisgeving in- en uitschrijvingen
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-e4a27f0d-eabf-456e9-7133-8c5be932ef2
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-e4a27f0d-eabf-456e9-7133-8c5be932ef2
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 18 Leerplichtwet 1969 - Kennisgeving in- en uitschrijvingen
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&paragraaf=4&artikel=18
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0002628&paragraaf=4&artikel=18
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : e4a27f0d-eabf-456e9-7133-8c5be932ef2
Original ID  : id-e4a27f0deabf456e971338c5be932ef2
Semanticsearch  : art. 18 leerplichtwet 1969 - kennisgeving in- en uitschrijvingen