Niveau

Beschrijving
Een niveau is een aanduiding voor een kwalificerende eigenschap van een onderwijseenheid. Voldoende niveau aan het eind van een onderwijseenheid geeft toegang tot een hoger niveau.Details ArchiMate-element Niveau
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-e4d3d3c7-85d4-42489-f7e0-63607565e43
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-e4d3d3c7-85d4-42489-f7e0-63607565e43
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Niveau
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Onderwijs
Toelichting  : Er is niet een eenduidige liniaal waarlangs het niveau van een leereenheid kan worden uitgedrukt in een getal. Daarom wordt dat uitgedrukt in het soort onderwijs en indien meer nauwkeurigheid gewenst is aangevuld met leerjaren of andere tussengelegen meetmomenten.
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Sector  : FO
Voorbeeld  : bovenbouw primair onderwijs, onderbouw vmbo tl
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : e4d3d3c7-85d4-42489-f7e0-63607565e43
Object ID_nl  : e4d3d3c7-85d4-42489-f7e0-63607565e43
Original ID  : id-e4d3d3c785d442489f7e063607565e43
Semanticsearch  : niveau