Schoolplanbeheersysteem

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationComponents > Schoolplanbeheersysteem
Beschrijving
Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan.


Contextdiagram
FORA
Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbe- heersysteem Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het jaarverslag. (ApplicationFunction) Jaarverslagco- nstructiefunctie Het vertalen van de strategie en wet- en regelgeving in meer concrete onderwijsdoelstellingen en jaarplannen. (BusinessFunction) Beleid en planning Het jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument op schoolniveau, waarmee de schoolleiding verantwoording aflegt. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarverslag Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het schoolplan. (ApplicationFunction) Schoolplanco- nstructiefunctie Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het jaarplan. (ApplicationFunction) Jaarplanconst- ructiefunctie Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de organisatiestructie van de onderwijsinstelling. (ApplicationFunction) Organisatiestr- uctuur beheerfunctie Het vaststellen van het schoolplan en de schoolgids. (BusinessFunction) Vaststelling schoolplan en schoolgids Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van de schoolgids. (ApplicationFunction) Schoolgidsco- nstructiefunctie AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 06-04-2024 22:24:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 22:24:06 CEST


Details ArchiMate-element Schoolplanbeheersysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-e6133b02-cbfa-4116-abf2-13a0288aa622
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-e6133b02-cbfa-4116-abf2-13a0288aa622
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Schoolplanbeheersysteem
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
FORA-type  : Referentiecomponent
Object ID  : e6133b02-cbfa-4116-abf2-13a0288aa622
Object ID_nl  : e6133b02-cbfa-4116-abf2-13a0288aa622
Original ID  : e6133b02-cbfa-4116-abf2-13a0288aa622
Semanticsearch  : schoolplanbeheersysteem