Beheer referentiegegevens

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer referentiegegevens
Beschrijving
Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten referentiegegevens, zoals referentiekaders / -niveaus.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten referentiegegevens, zoals referentiekaders / -niveaus. (ApplicationFunction) Beheer referentiegege- vens Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontw- ikkeling Een referentieniveau is een beschrijving van een vaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentienive- au De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Een referentiekader is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen op een bepaald moment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentiekad- er Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs ServingRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:58:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:58:21 CEST


Details ArchiMate-element Beheer referentiegegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-e661301e-cefe-4363b-ea3f-749d9db1e54
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-e661301e-cefe-4363b-ea3f-749d9db1e54
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer referentiegegevens
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Applicatiefunctie
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : e661301e-cefe-4363b-ea3f-749d9db1e54
Original ID  : id-e661301ecefe4363bea3f749d9db1e54
Semanticsearch  : beheer referentiegegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions