Verwerking naam leerling

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Verwerking naam leerling
Beschrijving


Contextdiagram
FORA
ApplicationFunction Verwerking naam leerling Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Systeem of geheel van systemen en modules waarmee de voortgang van leerlingen kan worden geanalyseerd en op basis van data (bijv. referentiegroepen) een gepersonaliseerd leeraanbod gecreëerd kan worden. (ApplicationComponent) Learning Analyticssyste- em Digitaal leermateriaal, waarbij indien het adaptief is, het pad door het materiaal dat de leerling doorloopt, zich aanpast op basis van de uitkomsten van de voortgang van de leerling (ApplicationComponent) (Adaptief) digitaal leermateriaal DataObject Voorletters ApplicationComponent Ketenpartner ict DataObject Titel DataObject Voornaam [[Portaal]] waarmee ouders en verzorgers van leerlingen toegang krijgen tot informatie vanuit de school. Bevat ook vaak mogelijkheden voor communicatie met de onderwijsinstelling (leraren). (ApplicationComponent) Ouderportaal Systeem waarmee [[Overstapdossier]]s kunnen worden uitgewisseld tussen ontvangende en latende onderwijsinstellingen en met [[Samenwerkingsverband passend onderwijs]]. OSO en VVA zijn bekende voorbeelden. (ApplicationComponent) Overdrachtvo- orziening Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) ApplicationFunction Verwerken algemene contactgegev- ens leerling Gegevensopslag verzorgd door een online (cloud) dienstverlener (ApplicationComponent) Cloudopslags- ysteem Familie- of achternaam van een persoon. (DataObject) Achternaam De digitale leeromgeving (DLO) is het geheel van systemen dat studenten, docenten en medewerkers van een onderwijsinstelling in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. De DLO is dus een combinatie van digitale diensten (bron: Surf). (ApplicationComponent) Digitale leeromgeving (DLO) AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship - W AssignmentRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship - W AssignmentRelationship Deze svg is op 25-01-2024 21:19:22 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 25-01-2024 21:19:22 CET


Details ArchiMate-element Verwerking naam leerling
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-e871e064-7fcb-41c0-8ddc-41c7db33b272
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-e871e064-7fcb-41c0-8ddc-41c7db33b272
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerking naam leerling
SWC type  :  Applicatiefunctie
SWC status  :  In gebruik
Object ID  :  e871e064-7fcb-41c0-8ddc-41c7db33b272
Object ID_nl  : e871e064-7fcb-41c0-8ddc-41c7db33b272
Original ID  :  e871e064-7fcb-41c0-8ddc-41c7db33b272
Semanticsearch  : verwerking naam leerling
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions