Verwerken aanmelding

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Verwerken aanmelding
Beschrijving
Het verwerken van de melding in de administratie (LAS) van de onderwijsinstelling.


Contextdiagram
FORA
Het verwerken van de melding in de administratie (LAS) van de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Verwerken aanmelding Het in ontvangst nemen van de aanmelding van een leerling die zich wilt aanmelden voor het onderwijsaanbod op de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Ontvangen aanmelding Het vaststellen van de validiteit van de aangeleverde gegevens. (BusinessProcess) Valideren aanmeldgege- vens BusinessObject Aanmeldformu- lier BusinessEvent Aanmeldproce- s vastgesteld Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding Het vastleggen van een aanmelding bij de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Registreren aanmelding Het op basis van identificerende gegevens of een leelring al beken is bij DUO. (BusinessProcess) Indienen identificatiever- zoek DUO Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Aanmelding Het formeel terugkoppelen dat de aanmelding geregistreerd is en verder in behandeling genomen wordt. (BusinessProcess) Bevestigen aanmelding BusinessEvent Aanmelding geregistreerd BusinessEvent Aanmeldgege- vens aangeleverd AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:58:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:58:10 CEST


Details ArchiMate-element Verwerken aanmelding
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-e8ddb51b-4ea6-48728-3fdd-7d38f88dfdf
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-e8ddb51b-4ea6-48728-3fdd-7d38f88dfdf
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerken aanmelding
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : e8ddb51b-4ea6-48728-3fdd-7d38f88dfdf
Original ID  : id-e8ddb51b4ea6487283fdd7d38f88dfdf
Semanticsearch  : verwerken aanmelding