Id-ea6911d27f304f10b4115bb22e6a9d9d

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Id-ea6911d27f304f10b4115bb22e6a9d9d
Beschrijving
Een reeks stappen om een doel te bereiken.


Contextdiagram
FORA
Een reeks stappen om een doel te bereiken. (BusinessProcess) (Naamloos element) Een zelfstandige eenheid van informatie die betekenis heeft en daardoor bruikbaar c.q. van belang is binnen een bepaalde context. (BusinessObject) Informatieobje- ct Een inhoudelijk gebied dat gebruikt wordt om de inhoud van de FORA (d.w.z. de architectuurelementen) te groeperen. (Grouping) Bedrijfsdomein Geautomatiseerd functionaliteit die naar afnemers van die functionaliteit wordt ontsloten. (ApplicationFunction) Applicatiefunct- ie Proces dat invulling geeft aan een bedrijfsproces. (BusinessProcess) Werkproces Een wettelijke verplichting, die de richting en besluitvorming van de organisatie beïnvloedt en de noodzaak tot veranderingen in de architectuur van de organisatie aangeeft. (Driver) Wet- en regelgeving Proces op het hoogste niveau dat invulling geeft aan een bedrijfsfunctie. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een specifieke gebeurtenis in de bedrijfsomgeving die relevant is voor processen. (BusinessEvent) Bedrijfsgebeur- tenis Een stap (een activiteit) die invulling geeft aan een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Geheel van autorisaties voor de uitvoering van een bepaalde functie. (BusinessRole) Rol AccessRelationship RW AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship TriggeringRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship TriggeringRelationship SpecializationRelationship FlowRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship R/A/C/S/I Deze svg is op 14-05-2024 19:46:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:46:54 CEST


Details ArchiMate-element Id-ea6911d27f304f10b4115bb22e6a9d9d
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-ea6911d2-7f30-4f10b-4115-bb22e6a9d9d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ea6911d2-7f30-4f10b-4115-bb22e6a9d9d
ArchiMate-model  : FORA
Object ID  : ea6911d2-7f30-4f10b-4115-bb22e6a9d9d
Original ID  : id-ea6911d27f304f10b4115bb22e6a9d9d
Semanticsearch  : id-ea6911d27f304f10b4115bb22e6a9d9d