Aanleveren inschrijfgegevens aan DUO

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Aanleveren inschrijfgegevens aan DUO
Beschrijving
Het overdragen van de inschrijfgegevens aan DUO t.b.v. het landelijk Register Onderwijsdeelnemers (ROD)Details ArchiMate-element Aanleveren inschrijfgegevens aan DUO
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-ec43c13c-688c-45c7a-8613-b5e0b19db36
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ec43c13c-688c-45c7a-8613-b5e0b19db36
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Aanleveren inschrijfgegevens aan DUO
FORA-type  : Werkproces
Object ID  : ec43c13c-688c-45c7a-8613-b5e0b19db36
Original ID  : id-ec43c13c688c45c7a8613b5e0b19db36
Semanticsearch  : aanleveren inschrijfgegevens aan duo