Besluit

ArchiMate-element Besluit
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-ec7051de-6f0e-4bc59-215a-0323453c380
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Besluit
Documentatie  : Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Voorbeeld  : Toelatingsbesluit,Beslissing tot verwijdering,Besluit Toelatingsverklaring
Object ID  : ec7051de-6f0e-4bc59-215a-0323453c380
Object ID_nl  : ec7051de-6f0e-4bc59-215a-0323453c380
Original ID  : id-ec7051de6f0e4bc59215a0323453c380
Semanticsearch  : besluit
ArchiMate-views  : 
Relaties  :