Overige contactgegevens

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Overige contactgegevens
Beschrijving
Woon- of verblijfadres van de leerling

Postcode behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Woonplaats behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling

Telefoonnummer(s) waarop de leerling te bereiken is, zowel mobiel als vaste nummers


Contextdiagram
FORA
Woon- of verblijfadres van de leerling Postcode behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Woonplaats behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Telefoonnummer(s) waarop de leerling te bereiken is, zowel mobiel als vaste nummers (BusinessObject) Overige contactgegev- ens Telefoonnummer(s) waarop de leerling te bereiken is, zowel mobiel als vaste nummers. (BusinessObject) Telefoonnum- mer Groep met persoonsgegevens en persoonlijke gegevens van leerlingen. (Grouping) Leerling Gegevens waarmee een externe relatie kan worden geidentificeerd en geadresseerd. (BusinessObject) Contactgegev- ens externe relaties Gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling, zodat de onderwijsinstelling de leerling of student kan aanmelden. (BusinessObject) Aanmeldgege- vens Postcode behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling (BusinessObject) Postcode Het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan, signaleren van extra zorgbehoeften (preventief en remediërend). Wordt overwegend door interne medewerkers uitgevoerd, die specifieke zorgtaken door externe specialisten kunnen laten uitvoeren. (BusinessFunction) Zorgbegeleidi- ng en- coördinatie Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er BusinessRole SaaS aanbieder leerlingadmini- stratie Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Woonplaats behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling (BusinessObject) Woonplaats Persoonsgegevens, gegevens over eerder onderwijs en andere relevante gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling bij de inschrijving. (BusinessObject) Inschrijfgegev- ens Overdracht van leerlinggegevens naar een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessFunction) Overstap Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Woon- of verblijfadres van de leerling (BusinessObject) Adres Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Inschrijving en leerlinggegeve- nsbeheer AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship RW AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship - W Deze svg is op 16-01-2024 08:47:35 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-01-2024 08:47:35 CET


Details ArchiMate-element Overige contactgegevens
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-ecfec20c-3cb7-4c8d-bce6-06945cde2248
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ecfec20c-3cb7-4c8d-bce6-06945cde2248
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Overige contactgegevens
Beschikbaarheid  :  Midden
Integriteit  :  Hoog
Vertrouwelijkheid  :  Midden
Onderwijsbegrippen_nl  :  Nee
Persoonsgegevens  :  Niet ingevuld
Gegevenscategorie  :  Niet ingevuld
Domein  :  Niet ingevuld
Object ID  :  ecfec20c-3cb7-4c8d-bce6-06945cde2248
Object ID_nl  : ecfec20c-3cb7-4c8d-bce6-06945cde2248
Original ID  :  ecfec20c-3cb7-4c8d-bce6-06945cde2248
Semanticsearch  : overige contactgegevens