Slaag-zakregeling

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Slaag-zakregeling
Beschrijving
De slaag-zakregeling is het geheel van regels, door de wetgever opgesteld, op grond waarvan wordt bepaald of de kandidaat al dan niet is geslaagd voor het eindexamen.Details ArchiMate-element Slaag-zakregeling
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-ed591917-254d-437d9-ef87-edf7336f962
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ed591917-254d-437d9-ef87-edf7336f962
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Slaag-zakregeling
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Onderwijs
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Sector  : VO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : ed591917-254d-437d9-ef87-edf7336f962
Original ID  : id-ed591917254d437d9ef87edf7336f962
Semanticsearch  : slaag-zakregeling