(Voortgezet) speciaal onderwijs

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > (Voortgezet) speciaal onderwijs
Beschrijving
Het speciaal onderwijs is onderwijs voor leerlingen die specialistische of intensieve onderwijsbegeleiding en ondersteuning nodig hebben, vaak gecombineerd met jeugdhulp en/of zorg.


Contextdiagram
FORA
Het speciaal onderwijs is onderwijs voor leerlingen die specialistische of intensieve onderwijsbegeleiding en ondersteuning nodig hebben, vaak gecombineerd met jeugdhulp en/of zorg. (BusinessObject) (Voortgezet) speciaal onderwijs Cluster 3: onderwijs aan kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en langdurig zieke kinderen. Cluster 4: onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische problemen. (BusinessObject) (Voortgezet) speciaal onderwijs Cluster 3 & 4 Driver Art. 8 WEC - Scholen en afdelingen voor (v.)s.o.; instellingen Driver Art. 2 WEC - Doelgroep; indeling (v.)s.o. Cluster 1: onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen. Cluster 2: onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak-taalproblemen. (BusinessObject) (Voortgezet) speciaal onderwijs Cluster 1 & 2 Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een onderwijsstrategie en worden de resultaten geëvalueerd, onder meer door toetsing, zelfevaluatie en peerevaluatie (collegiale toetsing). Onderwijs wordt binnen een door de overheid bepaalde structuur gegeven door personen die daarvoor speciaal zijn opgeleid, zoals onderwijzers, leraren en docenten. (BusinessObject) Onderwijs Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Passend onderwijs is de manier waarop extra ondersteuning voor leerlingen wordt georganiseerd zodat ze op een eigen manier en tempo kennis kunnen opdoen. Het is geen aparte schoolsoort. (BusinessObject) Passend onderwijs Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring. (BusinessObject) Toelaatbaarhe- idsverklaring Speciale / intensieve ondersteuning is een vorm van extra ondersteuning die door een specialist moet worden verzorgd. (BusinessObject) Speciale / intensieve ondersteuning SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship biedt aan AssociationRelationship nodig voor plek in / geeft recht op plek in AssociationRelationship wordt geboden door Deze svg is op 14-05-2024 18:57:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:57:38 CEST


Details ArchiMate-element (Voortgezet) speciaal onderwijs
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-f01e72c5-5215-4854b-3110-18831585f4f
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-f01e72c5-5215-4854b-3110-18831585f4f
ArchiMate-model  : FORA
Label  : (Voortgezet) speciaal onderwijs
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Niet ingevuld
Integriteit  : Niet ingevuld
Vertrouwelijkheid  : Niet ingevuld
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : f01e72c5-5215-4854b-3110-18831585f4f
Original ID  : id-f01e72c552154854b311018831585f4f
Semanticsearch  : (voortgezet) speciaal onderwijs