Beheer identiteiten

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Beheer identiteiten
Beschrijving
Het aanmaken, verwerken en eventueel vernietigen van digitale identiteiten.


Contextdiagram
FORA
Het aanmaken, verwerken en eventueel vernietigen van digitale identiteiten. (BusinessFunction) Beheer identiteiten Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict- ondersteuning Het beheer (aanmaken, onderhouden en eventueel vernietigen) van digitale identiteiten. (ApplicationFunction) Beheer identiteitsgege- vens Functionaliteit voor het beheren (aanmaken, wijzigen en verwijderen) van gebruikersaccounts ten behoeve van toegang van personen tot computersystemen en softwareapplicaties. (ApplicationFunction) Beheer gebruikersacc- ountgegevens Leveranciers van ict-middelen zoals computers, laptops, netwerk voorzieningen, WIFI, maar ook beheer en onderhoud (BusinessRole) Externe ict- leverancier Functionaliteit voor het uitwisselen / synchroniseren van gegevens m.b.t. digitale identiteiten tussen Leerlingadministratiesystemen en Personeelsystemen enerzijds en Identiteitbeheersystemen anderzijds. (ApplicationFunction) Uitwisseling identiteitgegev- ens Functionaliteit voor het beheren (toekennen, wijzigen en verwijderen) van autorisaties (rechten) aan gebruikers (digitale identiteiten). (ApplicationFunction) Beheer autorisatiegeg- evens De onderwijsadministratie is binnen een onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de correcte registratie van gegevens over een onderwijsvolger. Deze verantwoordelijkheid ligt niet altijd (alleen) bij een aparte afdeling binnen de onderwijsinstelling te liggen (BusinessRole) Afdeling onderwijsadmi- nistratie AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 17-01-2024 01:45:37 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-01-2024 01:45:37 CET


Details ArchiMate-element Beheer identiteiten
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-f13c33fd-575b-4eec-9c8b-b861baf633da
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-f13c33fd-575b-4eec-9c8b-b861baf633da
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer identiteiten
SWC status  :  In gebruik
SWC type  :  Bedrijfsfunctie
Object ID  :  f13c33fd-575b-4eec-9c8b-b861baf633da
Object ID_nl  : f13c33fd-575b-4eec-9c8b-b861baf633da
Original ID  :  f13c33fd-575b-4eec-9c8b-b861baf633da
Semanticsearch  : beheer identiteiten