Ontwikkeling

Beschrijving
Ontwikkeling is de verandering (vaardigheidsgroei) die een leerling doormaakt op verschillende ontwikkelingsgebieden.


Contextdiagram
FORA
Ontwikkeling is de verandering (vaardigheidsgroei) die een leerling doormaakt op verschillende ontwikkelingsgebieden. (BusinessObject) Ontwikkeling Het (aanvullend) begeleiden van groepen leerlingen met specifieke behoeften. (BusinessProcess) Begeleiden groepen leerlingen Het (aanvullend) begeleiden van individuen met specifieke behoeften. (BusinessProcess) Begeleiden individuele leerlingen Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Het voorafgaand aan de afname van de doorstroomtoets voor een leerling in het laatste leerjaar van het basisonderwijs opstellen van een schooladvies voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessProcess) Opstellen voorlopig Schooladvies Het begeleiden van een leerling in de oriëntatie op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt tot het moment dat de leerling een startkwalificatie bezit. (BusinessProcess) Begeleiden oriënterende leerlingen Het terugkoppelen van de bevindingen op basis van observaties en toetsen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren (terugblikken en vooruitblikken, voor de leerling en de docent om onderwijsaanbod af te stemmen op leerdoelen). (BusinessProcess) Geven feedback Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen. (BusinessObject) Feedback Een leerproces is het proces waarbij leerlingen informatie opslaan, kennis verwerven en – door denken en (herhaalde) ervaring – houding en gedrag veranderen. (BusinessObject) Leerproces Portfolio is een verzameling van werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter Het doel van het portfolio is om de ontwikkeling op verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden te laten zien. (BusinessObject) Portfolio AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship draagt bij aan AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship toont Deze svg is op 14-05-2024 18:57:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:57:30 CEST


Details ArchiMate-element Ontwikkeling
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-f1e6ff9c-bee7-4739a-82f9-10c20cb7799
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-f1e6ff9c-bee7-4739a-82f9-10c20cb7799
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Ontwikkeling
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijs
Toelichting  : Voorbeelden van verschillende ontwikkelingsgebieden zijn: taal, cognitie, sociaal- emotioneel, motorische ontwikkeling en digitale geletterdheid.
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : f1e6ff9c-bee7-4739a-82f9-10c20cb7799
Original ID  : id-f1e6ff9cbee74739a82f910c20cb7799
Semanticsearch  : ontwikkeling