(M) Landelijke voorziening

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationComponents > (M) Landelijke voorziening
Beschrijving
Een bovenschools of landelijk Systeem of geheel van systemen en modules waar meerdere onderwijsinstellingen informatie verwerken, opslaan, of uitwisselen. Een landelijke voorziening heeft ("Realiseert") een of meer Landelijke services, en maakt deel uit van ("serves") een landelijke dienst.


Contextdiagram
FORA
Een bovenschools of landelijk Systeem of geheel van systemen en modules waar meerdere onderwijsinstellingen informatie verwerken, opslaan, of uitwisselen. Een landelijke voorziening heeft ("Realiseert") een of meer Landelijke services, en maakt deel uit van ("serves") een landelijke dienst. (ApplicationComponent) (M) Landelijke voorziening De dienstverlening van een Landelijke voorziening is beschikbaar ("served by") een Landelijke dienst. (BusinessService) (M) Landelijke dienst Ofwel een onderwijsorganisatie, die verantwoordelijk is ("assigned") voor Bedrijfsfuncties en die Referentiecomponenten inzet ("associatie") voor de ondersteuning hiervan, Ofwel een leverancier, die Referentiecomponenten levert ("associatie") die Bedrijfsfuncties van onderwijsorganisaties ondersteunen. Organisaties kunnen opereren in een specifieke Rol ("assign"). Organisaties zijn onderdeel van ("aggregate") een of meer werkingsgebieden. Onderwijsorganisaties herbergen ("realize") een of meer Onderwijstypes. Organisaties kunnen genest zijn. Een onderwijsorganisatie kan een schoolbestuur met meerdere onderwijsinstellingen zijn (de onderwijsinstellingen zelf zijn ook Organisaties). Een leveranciersorganisatie kan een holding zijn, waaronder meerdere leveranciers vallen (de leveranciers zijn ook Organisaties). (BusinessActor) (M) Organisatie Een landelijke service is ("realiseert") een applicatieservice van een landelijke voorziening, waar een pakket ("Referentiecomponent") op aansluit ("serves"). De landelijke service voldoet aan ("Realiseert") voorgeschreven standaarden. (ApplicationService) (M) Landelijke service Bepaalde hoedanigheid waarin ("assign") een Organisatie een Bedrijfsfunctie uitoefent ("assign"). Een Rol maakt deel uit ("aggregate") van een Werkgingsgebied. (BusinessRole) (M) Rol ServingRelationship FlowRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 16-04-2024 09:05:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-04-2024 09:05:24 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element (M) Landelijke voorziening
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-f2a54591-1b34-40609-0917-d9dbbdd068d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-f2a54591-1b34-40609-0917-d9dbbdd068d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : (M) Landelijke voorziening
SWC type  : Landelijke voorziening
SWC status  : Concept
Object ID  : f2a54591-1b34-40609-0917-d9dbbdd068d
Object ID_nl  : f2a54591-1b34-40609-0917-d9dbbdd068d
Original ID  : id-f2a545911b34406090917d9dbbdd068d
Semanticsearch  : (m) landelijke voorziening