(Voortgezet) speciaal onderwijs Cluster 1 & 2

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > (Voortgezet) speciaal onderwijs Cluster 1 & 2
Beschrijving
Cluster 1: onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen. Cluster 2: onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak-taalproblemen.Details ArchiMate-element (Voortgezet) speciaal onderwijs Cluster 1 & 2
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-f3daf737-606b-49329-9f73-00b70d0eef0
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-f3daf737-606b-49329-9f73-00b70d0eef0
ArchiMate-model  : FORA
Label  : (Voortgezet) speciaal onderwijs Cluster 1 & 2
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Niet ingevuld
Integriteit  : Niet ingevuld
Vertrouwelijkheid  : Niet ingevuld
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Sector  : FO
Externe verwijzing  : https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/passend-onderwijs/naar-speciaal-basisonderwijs/speciaal-onderwijs/
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : f3daf737-606b-49329-9f73-00b70d0eef0
Original ID  : id-f3daf737606b493299f7300b70d0eef0
Semanticsearch  : (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 1 & 2