Profiel

Beschrijving
Profiel is een in schooltijd verzorgd samenhangend onderwijsprogramma.Details ArchiMate-element Profiel
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-f3dfe930-694f-4d948-6b85-9ec397148cc
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-f3dfe930-694f-4d948-6b85-9ec397148cc
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Profiel
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Onderwijs
Toelichting  : Het betreft de bovenbouw van alle schoolsoorten.
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
Sector  : VO
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : f3dfe930-694f-4d948-6b85-9ec397148cc
Original ID  : id-f3dfe930694f4d9486b859ec397148cc
Semanticsearch  : profiel