College voor Toetsen en Examens

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessActors > College voor Toetsen en Examens
Beschrijving
Het is de taak van het CvTE om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen. (Wet college voor toetsen en examens, en vele andere)Details ArchiMate-element College voor Toetsen en Examens
ArchiMate_Actor.png
Elementtype  : BusinessActor
Element-id  : FORA/id-f51f2c76-060c-4a56-83eb-5fb980d9bde3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-f51f2c76-060c-4a56-83eb-5fb980d9bde3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : College voor Toetsen en Examens
FORA-type  : Actor
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Rol
Object ID  : f51f2c76-060c-4a56-83eb-5fb980d9bde3
Original ID  : f51f2c76-060c-4a56-83eb-5fb980d9bde3
Semanticsearch  : college voor toetsen en examens