Zorgbegeleidingsgegevens

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Zorgbegeleidingsgegevens
ArchiMate-element Zorgbegeleidingsgegevens
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-f68ecead-7176-43ce-b60d-c49bf5518866
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Zorgbegeleidingsgegevens
Documentatie  : Gegevens met betrekking tot het lichamelijk of geestelijk vermogen van de leerling die relevant zijn voor het onderwijs
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Object ID  : f68ecead-7176-43ce-b60d-c49bf5518866
Object ID_nl  : f68ecead-7176-43ce-b60d-c49bf5518866
Original ID  : f68ecead-7176-43ce-b60d-c49bf5518866
Semanticsearch  : zorgbegeleidingsgegevens
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Gegevens met betrekking tot het lichamelijk of geestelijk vermogen van de leerling die relevant zijn voor het onderwijs (BusinessObject) Zorgbegeleidi- ngsgegevens Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Inschrijving en leerlinggegeve- nsbeheer Onderliggende gegevens voor [[Zorgbegeleidingsgegevens]]. (DataObject) Zorg- en begeleidingsg- egevens Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er Overdracht van leerlinggegevens naar een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessFunction) Overstap Systeem of geheel van systemen en modules of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de zorgadministratie. (ApplicationComponent) Zorgadministr- atiesysteem Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. * Anamnese: Intakeperiode van 6 weken: opvragen van informatie bij ouders, externe partijen / registers. Optionele stap, ingevuld door de school zelf. School beoordeelt of er passend onderwijs kan worden geboden. * Bijzonder onderwijs kan een toelatingsgesprek met ouders houden om na te gaan of de levensovertuiging overeenkomt. * Plaatsing: toelaten van leerlingen op basis van relevante criteria, regionaal of plaatselijk bepaald * PO: Vooraanmelding: voor 3 jaar, niet wettelijk; Aanmelding: vanaf 3 jaar, wettelijk * VO: Aanmelding voor de schoolvakantie. * Bij de aanmelding wordt het ECKiD aangevraagd, dus hiervoor kan het BSN worden verwerkt. (BusinessFunction) Aanmelding Gegevens over de ontwikkeling op sociaal-emotioneel vlak, die worden vastgelegd als onderdeel van de [[Zorgbegeleidingsgegevens]]. (DataObject) Sociaal- emotionele ontwikkeling Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg BusinessRole SaaS aanbieder leerlingadmini- stratie Verzameling van waarnemingen en notities rondom het welbevinden van leerlingen. Gezondheid Gedrag Check Scholen op de kaart (BusinessObject) Zorgdossier AccessRelationship - W RealizationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W RealizationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship - W AggregationRelationship Deze svg is op 28-11-2023 13:57:19 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-11-2023 13:57:19 CET