Edukoppeling transactiestandaard

ArchiMate-modellen > FORA > Constraints > Edukoppeling transactiestandaard
ArchiMate-element Edukoppeling transactiestandaard
ArchiMate_Constraint.png
Elementtype  : Constraint
Element-id  : FORA/id-f9d63cad-a32d-48b8-b713-61959aec077d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Edukoppeling transactiestandaard
Documentatie  : Deze standaard schrijft voor hoe onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en andere ketenpartijen gegevensuitwisselingen moeten opzetten. De standaard gaat over de communicatielaag voor de afhandeling van berichten (het transport) en niet over de inhoud van berichten.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Standaard
Object ID  : f9d63cad-a32d-48b8-b713-61959aec077d
Object ID_nl  : f9d63cad-a32d-48b8-b713-61959aec077d
Original ID  : f9d63cad-a32d-48b8-b713-61959aec077d
Semanticsearch  : edukoppeling transactiestandaard
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Deze standaard schrijft voor hoe onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en andere ketenpartijen gegevensuitwisselingen moeten opzetten. De standaard gaat over de communicatielaag voor de afhandeling van berichten (het transport) en niet over de inhoud van berichten. (Constraint) Edukoppeling transactiestan- daard Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie [[Edukoppeling transactiestandaard]] (Constraint) Edukoppeling 1.2 Voor grondstof-standaarden moeten nog meer specificaties en activiteiten worden uitgevoerd om interoperabiliteit te kunnen realiseren. Dit vergt specialistische kennis. (Grouping) Grondstof [[Edukoppeling transactiestandaard]] (Constraint) Edukoppeling ouder Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) [[Edukoppeling transactiestandaard]] (Constraint) Edukoppeling 1.3 Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering De Nummervoorziening zorgt ervoor dat betekenisloze identificatienummers uitgewisseld kunnen worden binnen de onderwijsketen, zonder dat er persoonsgegevens van leerlingen gedeeld worden met en tussen partijen in de leermiddelenketen. (ApplicationComponent) Nummervoorzi- ening RealizationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 30-11-2023 01:42:18 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-11-2023 01:42:18 CET