Toetsafname

ArchiMate-element Toetsafname
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-fd3502f4-2b83-453b-94b9-c49158ac1098
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Toetsafname
Documentatie  : Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname.
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : fd3502f4-2b83-453b-94b9-c49158ac1098
Object ID_nl  : fd3502f4-2b83-453b-94b9-c49158ac1098
Original ID  : fd3502f4-2b83-453b-94b9-c49158ac1098
Semanticsearch  : toetsafname
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname Functionaliteit ter ondersteuning van het afnemen van toetsen. (ApplicationFunction) Toetsafnamef- unctie Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders. (ApplicationFunction) Beheer groepen Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitv- oering Functionaliteit ter ondersteuning van het voorbereiden van een toets of examen (de logistiek), zoals het creëren van toets-/examengroepen, toekennen toets-/examenmateriaal, aanmaken toets-/examensets, toekennen afnameleider en surveillanten. (ApplicationFunction) Toets- / examenvoorb- ereidingsfuncti- e Functionaliteit voor het digitaal toezicht houden op het afnemen van toetsen en examens. (ApplicationFunction) Proctoringfunc- tie Een toetsafnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afname van een toets. Deze rol kan ingevuld worden door een persoon (bijv. uitdelen en innemen van vraag- en antwoordformulieren) of een computersysteem (bijv. een digitaal toetssysteem). (BusinessRole) Toetsafnemer ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 07-06-2023 14:48:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 07-06-2023 14:48:52 CEST