Debiteurenbeheer

ArchiMate-element Debiteurenbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-ffa17853-7f46-4437-8534-300b46ac019d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Debiteurenbeheer
Documentatie  : Beheer van debiteuren
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : ffa17853-7f46-4437-8534-300b46ac019d
Object ID_nl  : ffa17853-7f46-4437-8534-300b46ac019d
Original ID  : ffa17853-7f46-4437-8534-300b46ac019d
Semanticsearch  : debiteurenbeheer
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Beheer van debiteuren (BusinessFunction) Debiteurenbe- heer Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent debiteuren. (ApplicationFunction) Beheer debiteurgegev- ens Bij het verplichtingenstelsel worden alle bedragen die aan contracten die in een bepaalde periode (meestal een jaar) worden afgesloten, als uitgaven in de begroting opgenomen. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Verplichting Een betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Inkomende betaling Een vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht. Dat kan gaan over geld, of een bepaald doen of laten, maar in alle gevallen bedoelt men hiermee, dat er een verplichting wordt ingeroepen, tegen een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Vordering Een debiteur, juridisch schuldenaar, is een persoon die een verplichting heeft ten opzichte van een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Debiteur Het beschikbaar maken van financiële middelen voor (onderdelen van) de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Financieel beheer en bekostiging Resultaat van arbeid verricht door een medewerker. (BusinessObject) Werkactiviteit ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 28-09-2023 18:26:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-09-2023 18:26:59 CEST