FORA Werkgroep

FORA logo.pngWat is de FORA Werkgroep

De FORA Werkgroep is de samenwerking die het langst bestaat. In 2019 begonnen met ondersteuning vanuit Kennisnet en de Raden om de eerste modellen te maken voor de FORA. Een gemeenschappelijke taal, inzicht in informatie op school en daarmee de mogelijkheid om regie op ict te voeren waren en zijn de doelstellingen.

Wat doet de FORA Werkgroep

De FORA Werkgroep is de vertegenwoordiging vanuit besturen/scholen uit het werkveld die de FORA modellen, updates daarvan, en aanvullingen checkt op compleetheid, juistheid en herkenbaarheid in de praktijk van de scholen. Als die check klopt maakt het daardoor deel uit van de FORA informatiearchitectuur. Daarnaast worden nieuwe of gewijzigde modellen voorgelegd, waarbij de FORA Werkgroep als functie heeft om dit te reviewen in de context van de school op compleetheid, juistheid en volledigheid. Als na een specifieke termijn de reacties hieruit verwerkt zijn, dan wordt het nieuwe of gewijzigde formeel toegevoegd aan de FORA. Want de FORA is van, voor en door de scholen! Voor wat betreft het toevoegen van procesmodellen is er de FORA Werkgroep Processen die modellen hiervoor uitwerkt, en waar wenselijk of nodig met materiedeskundigen uit het werkveld de nodige inhoud en kwaliteit toevoegt.

Wie zijn de FORA Werkgroep leden

Meer dan 100 leden uit de werkvelden po, vo en (v)so. Het FORA Serviceteam vanuit Kennisnet en vertegenwoordiging vanuit de raden.

Bijeenkomsten

Alleen online, eens in de 6 tot 8 weken. De FORA Werkgroep heeft eens in de 6 tot 8 weken een online bijeenkomst van een uur om elkaar bij te praten over updates, nieuws, ervaringen binnen de scholen en gebruiksvoorbeelden.