FORA Werkgroep Processen

De FORA Werkgroep Processen

De FORA Werkgroep Processen bestaat uit een twaalftal mensen vanuit de po-, vo- en (v)so-scholen ondersteund door het FORA Serviceteam. De FORA Werkgroep Processen is er om procesmodellen toe te voegen. Die modellen worden uitgewerkt en waar wenselijk of nodig met materiedeskundigen uit het werkveld verrijkt met de nodige inhoud en kwaliteit.