FORA Werkgroep Processen

De FORA Werkgroep Processen

De FORA werkgroep bestaat uit mensen vanuit de po- en vo- scholen en een aantal mensen vanuit Kennisnet en de raden. In de FORA werkgroep worden de architectuur modellen en onderdelen voor het funderend onderwijs vorm gegeven, getoetst op compleetheid, juistheid en herkenbaarheid in de scholen. Daarna worden ze vastgesteld als onderdeel van de FORA. In 2019 begon de FORA werkgroep met een kleine groep scholen, maar inmiddels zijn we uitgegroeid tot meer dan 100 leden en 'counting'.

Vanaf 2023 zijn alle leden lid van het Netwerk Informatiemanagement po/vo. De FORA Werkgroep zal dan haar weg vervolgen als 'werkgroep' met circa 12 tot 15 leden. Deze mensen zijn dan nadrukkelijk inhoudelijk bezig met de doorontwikkeling van de FORA.

Het FORA serviceteam

Vanuit Kennisnet wordt de FORA werkgroep ondersteunt door het FORA serviceteam. Dit team bestaat uit adviseurs, architecten en communicatiemedewerkers. Gezamenlijk dragen zij zorg voor de inhoudelijk ontwikkeling en het beheer van de FORA. De organisatie en agendering van de (online) bijeenkomsten van de FORA werkgroep vindt hier ook plaats. Alsook het delen van kennis, praktijkvoorbeelden, gebruik van de FORA, en samenwerking. Ook organiseren zij de afstemming en betrokkenheid richting de PO-Raad en de VO-raad.