Gebruik FORA wiki

Om optimaal gebruik te maken van de informatie op de FORA wiki is het goed om een aantal praktische gebruiksmogelijkheden te kennen.

 • Alle modellen zijn klikbaar. Door op een onderdeel in een model te klikken komt u bij aanvullende informatie over het betreffende onderdeel.
 • Als u met uw muis over een onderdeel in de modellen gaat en blijft staan, dan komt een uitleg in beeld’.
 • Als u op pagina’s met modellen of aanvullende informatie bent kunt u naar beneden scrollen. Daardoor wordt de informatie rijker, want uitleg en definities en bijv. contextdiagrammen zijn dan zichtbaar.


Om eenvoudig gebruik te kunnen maken van de FORA, heeft u een aantal elementen tot uw beschikking: referentiemodellen, views en aanvullende informatie.


Referentiemodellen geven u in een aantal niveaus inzicht in wat er speelt binnen een school, welke activiteiten, taken en verantwoordelijkheden daarbij horen en met welke ict-middelen deze kunnen worden ondersteund. Onderstaande modellen staan tot uw beschikking:

 • hoofdbedrijfsfunctiemodel - laat op hoofdlijnen zien wat een school doet. Het geeft inzicht in het samenspel tussen de processen en activiteiten binnen po en vo scholen, de informatie die daarbij nodig is en de manier waarop een en ander is georganiseerd. Het laat op hoofdlijnen zien wat een school doet.
 • bedrijfsfunctiemodel - gaat een slag dieper en toont in meer detail de activiteiten, taken en verantwoordelijkheden op o.a. de gebieden onderwijs, onderwijsondersteuning en leerlingbegeleiding en -zorg.
 • referentiecomponentenmodel is de aanvulling van het bedrijfsfunctiemodel met ict-ondersteuning: soorten applicaties die een onderwijsinstelling nodig heeft om haar processen te ondersteunen.
 • informatiemodel - overzicht van de informatieobjecten waarmee onderwijsinstellingen te maken hebben, gegroepeerd per bedrijfsdomein.
 • bedrijfsfunctiemodel met referentiecomponenten - overzicht van alle bedrijfsfuncties met daarbij de referentiecomponenten die de bedrijfsfuncties ondersteunen.
 • referentiecomponentenmodel en applicatiefuncties - De functionele afbakening van het referentiecomponentenmodel wordt bepaald door applicatiefuncties: een bundeling van functionaliteiten die door het referentiecomponent worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld: een leerlingadministratiesysteem, een toetssysteem, of een HR-systeem.


Views zijn selecties van de beschikbare informatie op basis van bepaalde filters/invalshoeken. De FORA omvat één samenhangend architectuurmodel dat te groot is om in één keer te kunnen tonen. De inhoud van het model wordt daarom steeds getoond vanuit een bepaald perspectief, waarbij delen van de inhoud die voor dat perspectief niet relevant zijn, worden weggelaten. Onderstaande views zijn beschikbaar:

 • alle fora views
 • views per architectuurlaag en domein - alle FORA views die zijn ingedeeld naar architectuurlaag en domein (dit geldt niet voor alle views in het model)
 • views per viewpoint - De FORA bestaat uit één (groot) architectuurmodel waarin allerlei modelelementen (zoals bedrijfsfuncties, informatieobjecten, etc.) zijn opgenomen met hun onderlinge relaties. Door de complexiteit van het model is het onmogelijk om deze in één keer te tonen. Een architectuurmodel wordt daarom opgesplitst in verschillende views. Een view laat een stukje van het architectuurmodel zien, vanuit een bepaald perspectief en vertelt daarmee een verhaal dat specifieke vragen beantwoordt. Dat perspectief wordt een viewpoint genoemd en bepaalt afhankelijk van het verhaal dat je met de view wil vertellen, welke elementen en relaties in de bijbehorende view moeten worden getoond. Daarmee wordt ook bepaald hoe de informatie in de view kan worden gelezen. Neem bijvoorbeeld ter vergelijk: een kaart is een view en een legenda is een viewpoint. Iets soortgelijks zien we in de ‘fysieke’ architectuur, waar van een gebouw verschillende ‘views’ bestaan vanuit uiteenlopende perspectieven, die elk een eigen verhaal vertellen. Bijvoorbeeld plattegronden met maatvoering van de ruimtes in het gebouw, plattegronden met specificaties van het leidingwerk, plattegronden met vluchtroutes en brandvoorzieningen, etc.
 • views per viewtype - een andere manier van categorisering van views is op basis van het viewtype. In de FORA zijn drie typen views gedefinieerd:
  • Basisviews - views die behoren tot de 'kern' van de FORA, zoals bijvoorbeeld referentiemodellen. Deze categorie omvat views voor de viewpoints bedrijfsfunctiemodellen, informatiemodellen, informatiestromen, referentiecomponentenmodellen en standaarden.
  • Detailviews - views met een nadere uitwerking van de basisviews voor een bepaald onderwerp. Elementen uit verschillende basisviews worden hierbij gecombineerd in bijvoorbeeld views voor de viewpoints informatiegebruik, informatievoorziening en ict-ondersteuning.
  • Thematische views - views met een afbakening voor een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld digitale leeromgeving (DLO) en verwerking persoonsgegevens.

Binnen de FORA kunt u dus op basis van views en viewpoints heel gericht op zoek naar de informatie die u voor een bepaald vraagstuk nodig heeft.