Handleiding FORA procesmodellen Eindexamen VO

Voorblad handleiding eindexamen VO.png


Hoe kun je de FORA gebruiken bij alle activiteiten rond het Eindexamen VO? In deze handleiding nemen we je hierin mee. We doorlopen de FORA-procesmodellen Eindexamen VO stap voor stap en leggen de modellen uit tot op detailniveau. Zo laten we zien hoe je de FORA kunt gebruik wat deze referentiearchitectuur je biedt.

Deze handleiding geeft:

  • inzicht in alle processen rond het Eindexamen VO op detailniveau
  • inzicht in wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is
  • inzicht in hoe je de FORA kunt gebruiken bij het uitvoeren van processen in de school
  • een handvat om het gesprek aan over processen binnen de school, bijvoorbeeld in een werkgroep.


Eindexamen VO.png

Klik hier voor de handleiding.