De FORA: voor inzicht in informatie en regie op ict

Funderend Onderwijs Referentie ArchitectuurBedrijfsdomeinen FORA.png

Wat is het

Veel scholen in het po en vo hebben behoefte aan een beter inzicht in hun processen en activiteiten, evenals in de applicaties die deze ondersteunen. Daarom heeft het FORA Serviceteam van Kennisnet, samen met po-, vo- en (v)so-scholen en de PO-Raad en VO-raad, de FORA (Funderend Onderwijs Referentie Architectuur) ontwikkeld. Hiermee krijg je inzicht in jouw processen en activiteiten en de bijbehorende regelgeving.

Jouw voordeel

Met de FORA kun je direct controleren of jouw school voldoet aan geldende verplichtingen, waardoor je meer tijd overhoudt voor andere belangrijke aspecten van onderwijskwaliteit. Door uniformiteit in het gebruik van de FORA wordt samenwerken gemakkelijker, kun je eenvoudiger aansluiting vinden bij andere organisaties en data beter beheren. Ook ontstaat de mogelijkheid om gerichter in te kopen en/of ict-middelen modulair aan te schaffen.

FORA voor informatiemanagement en ict

De FORA is de informatiearchitectuur voor het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs en helpt bij het organiseren van informatie. Door deze informatiearchitectuur te combineren met de eigen diepgaande kennis van de dagelijkse activiteiten in scholen, wordt duidelijk welke informatie nodig en wenselijk is, wat bepalend is voor de inzet van ict.

Wil je meer weten over hoe architectuur jouw informatiemanagement kan verbeteren? Lees dan het artikel "De toegevoegde waarde van architectuur voor informatiemanagement".

Voor wie

De FORA wiki is bedoeld als vraagbaak voor jou als je concreet aan de slag wilt met processen en activiteiten binnen jouw schoolorganisatie, waaronder:

  • bovenschools ict-coördinatoren
  • ict-managers
  • informatiemanagers
  • beleidsadviseurs van scholen
  • functionaris gegevensbescherming of IBP-functionaris
  • werkgroepen die zich met beheer en ontwikkeling van de FORA bezighouden

Zelf aan de slag

Met de FORA Academy leer je in verschillende modules hoe je procesmodellen kunt gebruiken om de efficiëntie van jouw onderwijsinstelling te verbeteren. Onze modules nemen je stap voor stap mee om de referentie-architectuur po en vo te leren kennen en toe te passen in jouw school.

Vragen

Heb je vragen, opmerkingen of interesse in deelname aan werkgroepen voor de verdere ontwikkeling van de FORA? Neem dan contact op met ons FORA Serviceteam via fora@kennisnet.nl of telefonisch met Kennisnet support op 0800 321 22 33.