De FORA: voor inzicht in informatie en regie op ict

Funderend Onderwijs Referentie ArchitectuurBedrijfsdomeinen FORA.png

Wat is het

Veel scholen in het po en vo hebben baat bij beter inzicht in de manier waarop processen binnen hun school zijn opgebouwd en wat de bijbehorende activiteiten hiervoor zijn. Hetzelfde geldt voor de applicaties die gebruikt worden om uitvoering van processen en activiteiten te ondersteunen. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig, actief te toetsen om te zien of men nog steeds voldoet aan geldende wet- en regelgeving, kwaliteitscriteria en toets- en examenregels. Daarom heeft Kennisnet in samenwerking met een vertegenwoordiging van po- en vo-scholen en de PO-Raad en VO-raad, de FORA ontwikkeld. Een referentiearchitectuur die scholen inzicht geeft in processen en activiteiten en aan welke spelregels deze moeten voldoen. De FORA bevat voornamelijk verplichte processen en activiteiten. Toekomstige versies brengen aanvullende mogelijkheden in kaart.

Uw voordeel

Door het voorwerk dat met de FORA is gedaan, kunt u direct aan de slag om te kijken of uw school aan de geldende verplichtingen voldoet. Hierdoor houdt u meer tijd over voor andere belangrijke aspecten die bepalend zijn voor de kwaliteit van het onderwijs binnen uw school. Bijkomend voordeel van de FORA wanneer deze door een groot deel van de scholen in het po en vo wordt ingezet, is dat processen en activiteiten vanuit eenzelfde perspectief worden opgebouwd. Hierdoor wordt samenwerken makkelijker, kunnen scholen onderling eenvoudiger aansluiting vinden bij andere organisaties en data beter beheren. Als processen en activiteiten op eenzelfde manier tot stand komen, ontstaat bovendien de mogelijkheid om gezamenlijk met andere scholen in te kopen en/of ict-middelen modulair aan te schaffen.

Voor wie

Deze FORA wiki is bedoeld als vraagbaak voor iedereen die wil weten welke processen en activiteiten plaats zouden moeten vinden binnen een schoolorganisatie en hiermee concreet aan de slag wil:

  • bovenschools ict-coördinatoren
  • ict-managers
  • informatiemanagers
  • beleidsadviseurs van scholen
  • functionaris gegevensbescherming of IBP-functionaris
  • werkgroepen die zich met beheer en ontwikkeling van de FORA bezighouden


Vragen

Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op de in deze wiki aangeboden informatie? Of heeft u interesse in deelname aan de werkgroepen die helpen bij de verdere ontwikkeling van de FORA? Dan kunt u contact opnemen met Kennisnet support via fora@kennisnet.nl of telefonisch op 0800 321 22 33.