Instructie voor import ArchiMate modellen

Hieronder staan de aanwijzingen voor het modelleren van ArchiMate-modellen die gebruikt moeten worden op deze wiki en in de Softwarecatalogus.

Het mechanisme werkt als volgt.

ArchiMate-modelleerafspraken

Voor het filteren van het model, dat wil zeggen, het importeren van alleen die views en objecten die we in deze referentiearchitectuurwiki geïmporteerd willen hebben, moeten onderstaande eigenschappen worden gevuld.

Elementtype Eigenschap Toelichting
Model Architectuurtool
 • Geef het model de eigenschap Architectuurtool met als waarde ARCHI. Andere mogelijkheden zijn: BIZZDESIGN ARCHITECT en SPARX
Publiceren
 • De export / import module gaat uit van de eigenschap Publiceren.
 • Deze geldt voor het Model en de bijbehorende Views.
 • De waarden die deze eigenschap kan hebben zijn:
  • Niet (of geen waarde)
  • Wiki
  • SWC en wiki
 • Bij de import worden de views geselecteerd die geïmporteerd moeten worden op basis van deze waarden. Ook alle elementen die er op voorkomen worden geïmporteerd.
 • Deze waarden gaan uit van een redactiewiki en een publicatiewiki. Voor deze omgeving geldt dat niet, dus gebruik een van deze twee waarden:
  • Wiki (view en elementen worden geïmporteerd in deze wiki)
  • SWC en wiki (view en elementen worden geïmporteerd in deze wiki én in de softwarecatalogus)
SWC status
 • Deze eigenschap is nodig om een Model gekoppeld te krijgen aan de Softwarecatalogus
 • Deze moet voor de publicatie de waarde In gebruik. Andere waardes zijn vrij om toe te kennen
Type model Bepaalt welke onderdelen van het architectuurmodel door de Softwarecatalogus gebruikt worden:
 • Kernmodel – importeer de referentiecomponenten, applicatiefuncties, standaarden, taxonomieen en views
 • Projectmodel – importeer alleen de views
Kernmodel ID Projectmodellen kunnen een verwijzing hebben naar een Kernmodel, via een Kernmodel ID.
 • Als deze gevuld is, dan wijst deze GUID naar het kernmodel waarop het projectmodel gebaseerd is.
 • Als deze niet gevuld is, dan betreft het of een kernmodel of een projectmodel dat op zichzelf staat. Het Funderend Onderwijs Referentie Architectuur-model is een kernmodel.

Voor de softwarecatalogus: controleer of het kernmodel ID gelijk is aan de GUID van het actieve model. Alleen dan kunnen de pakketten geplot worden op de views van het projectmodel

View Publiceren Zie Publiceren bij Model
Titel in SWC
 • Om in de softwarecatalogus een overzichtelijke lijst met views te hebben waarop referentiecomponenten kunnen worden geplot, wordt gebruik gemaakt van de eigenschap Titel view SWC
 • De moet ook in het architectuurtool onderhouden worden en wordt daarmee ook gepubliceerd in de wiki en is daarmee bruikbaar voor de softwarecatalogus
Referentiecomponent SWC status
 • Elk referentiecomponent heeft de eigenschap SWC status.
 • Als deze waarde heeft: In gebruik, zal deze gebruikt kunnen worden in de Softwarecatalogus
SWC type
 • Applicatiecomponenten in de architectuur waarop pakketten gemapt moeten worden, noemen we Referentiecomponenten
 • Dat betekent dat Applicatiecomponenten die in de wiki en Softwarecatalogus als referentiecomponenten moeten worden beschouwd in het architectuurtool een kenmerk daarvoor moeten krijgen.
 • Dit attribuut noemen we SWC type
 • Dus elk referentiecomponent in de architectuur heeft een attribuut genaamd SWC type met als waarde Referentiecomponent
Standaard SWC status Zie boven bij Referentiecomponent
SWC type
 • Het SWC type Standaard plaatst deze in de categorie Standaarden
Standaardversie SWC status Zie boven bij Referentiecomponent
SWC type
 • Het SWC type Standaardversie plaatst deze in de categorie Standaardversies
Versieaanduiding
 • Geeft het versienummer aan, bv 1.4
Relatie tussen standaarden en referentiecomponenten Naam van de relatie
 • De relatie tussen een standaard of standaardversie enerzijds en een referentiecomponent anderzijds kent een label met twee mogelijke waarden:
  • Aanbevolen
  • Verplicht
Als een van deze waarden is toegekend als label voor de relatie, wordt de standaard(versie) meegenomen in de export naar de SWC

ArchiMate-export bestand maken

 • Exporteer het gewenste model in het AMEFF-formaat
 • Er zijn twee manieren om dit te doen.
  • Ad hoc: ga naar Speciaal:SmartConnectArchimate en kies voor exporteren. Download wordt aangeboden aan de gebruiker in de browser.
  • Voor integratie met Softwarecatalogus: DisplayArchiMateExports. Hiermee wordt de doenload op een bepaalde plek in de server gezet, die wordt gebruikt voor het maken van exports uit de Softwarecatalogus en kan worden aangeboden aan de wiki-gebruikers zodat er geen export hoeft te worden gedraaid. Maak na elke afgeronde import een nieuwe export aan.
 • Bewaar dit bestand lokaal

ArchiMate-export bestand importeren

 • Ga naar Speciaal:SmartConnectArchimate. Alleen gebruikers met de juiste rechten kunnen deze pagina gebruiken.
 • Doe een upload van het ArchiMate-bestand. De default opties zijn goed om een juiste import te doen. Lees de gedetailleerde handleiding op deze hulp-pagina.

Controleer de import

 • Als de import is afgerond, ontvangt u een mail met een link naar de rapportage van deze import
 • Ga naar DisplayArchiMateModels om een overzicht van de geïmporteerde ArchiMate-views te zien
 • Ga eventueel naar DisplayArchiMateExports om een ArchiMate-model te exporteren in het AMEF-formaat.
 • Als de import wat langer duurt, kijk dan op het job-overzicht