Netwerk Informatiemanagement po/vo

Netwerk Informatiemanagement po/vo

Met gegevens over leerlingen, absentie, schoolresultaten en managementinformatie zijn scholen ware informatieknooppunten. Hoe organiseert u al die informatie op een goede manier en hoe geeft u sturing aan de toenemende digitalisering binnen het funderend onderwijs? Met het Netwerk Informatiemanagement po/vo gaan we met deze vragen aan de slag. Zo organiseert u uw onderwijs(processen) met zo min mogelijk tijd, geld en middelen. In het Netwerk Informatiemanagement po/vo maken ict-verantwoordelijken in het primair en voortgezet onderwijs samen werk van informatiemanagement op school. Het Netwerk Informatiemanagement is tijdens OnderwijsInzicht in de Jaarbeurs Utrecht gelanceerd. Het wordt ondersteund door Kennisnet en de PO-Raad en VO-raad. Al ruim 150 mensen zijn aangesloten bij het netwerk!

De komende tijd gaat het Netwerk Informatiemanagement po/vo aan de slag met drie ambities:

  1. informatiemanagement op de bestuurstafel,
  2. professionalisering en
  3. het tot elkaar brengen van 'informatiemanagers'.”


De FORA werkgroep bestond uit mensen vanuit de po- en vo- scholen en een aantal mensen vanuit Kennisnet en de raden. In de FORA werkgroep worden de architectuur modellen en onderdelen voor het funderend onderwijs vorm gegeven, getoetst op compleetheid, juistheid en herkenbaarheid in de scholen. Daarna worden ze vastgesteld als onderdeel van de FORA. In 2019 begon de FORA werkgroep met een kleine groep scholen, maar inmiddels zijn we uitgegroeid tot meer dan 100 leden en 'counting'.

Vanaf 2023 zijn alle leden lid van het Netwerk Informatiemanagement po/vo.
De FORA Werkgroep Processen zal dan haar weg vervolgen als 'werkgroep' met circa 12 tot 15 leden. Deze mensen zijn dan nadrukkelijk inhoudelijk bezig met de doorontwikkeling van de FORA op het gebied van procesmodellen.

U kunt zich hier aanmelden voor het Netwerk Informatiemanagement po/vo
aanmeldformulier Netwerk Informatiemanagement po/vo