Onderwijsbegrippen

Als staf- of beleidsmedewerker of onderzoeker van een (bovenschoolse) instelling wil ik weten of een bepaald begrip bestaat, wat de definitie is en in welke context (processen) het begrip wordt of kan worden gebruikt. Op deze website vind ik alle informatie hiervoor.

Doel

In de FORA wordt een nauwkeurige beschrijving gegeven van een referentie-onderwijsinstelling in het PO en VO middels de bedrijfsfuncties, de processen die hier invulling aan geven, de ondersteunende systemen en de gegevens in de processen een rol spelen. Het is belangrijk dat van alle begrippen die hierin voorkomen, duidelijk is wat er precies mee wordt bedoeld en welke relaties er zijn, bijv. wetgeving. Wat wordt precies bedoeld met ‘BENG’, een ‘arrangement’ of ‘leerlingprognose’?

Met dat oogmerk is Onderwijsbegrippen.nl ontwikkeld: een website waarop alle relevante begrippen in het primair en voortgezet onderwijs bijeen zijn gebracht, zodat gebruikers de definitie van begrippen kunnen vinden, de relaties met andere begrippen en de relatie met wetgeving. De FORA was een belangrijke bron voor de inventarisatie van begrippen voor de lijst onderwijsbegrippen. Op de website zijn verder de begrippenlijsten van DUO en SLO opgenomen. De website is in ontwikkeling, zo zijn we bijvoorbeeld in gesprek met het mbo en hoger onderwijs.

Het is belangrijk dat de relatie met de processen in de FORA direct ‘aanklikbaar’ worden gelegd: kom je in de FORA een begrip tegen, dan kun je direct doorklikken naar onderwijsbegrippen.nl en vice versa.

Het doel is standaardisatie en ontsluiting van onderwijsbegrippen, zodat begrippen vindbaar en herbruikbaar zijn. Daarmee willen we bijdragen aan meer duidelijkheid omtrent betekenissen en relaties van begrippen voor toepassing in onderzoek, beleid en systemen. Daarom verzamelen we alle relevante begrippen in het onderwijs voor alle sectoren, po t/m ho, en ontsluiten die op één plek, zodat gebruikers de begrippen snel kunnen vinden en hergebruiken. Bij elk begrip zie je de definitie, de relatie met andere begrippen, eventueel informatie over wetgeving en meer. Een toepassing is dat je in de FORA de relatie tussen het begrip en het proces kan zien.

Betrokkenen/rollen

Onderwijsbegrippen.nl is voor iedereen die in het onderwijsveld werkt en meer informatie wil over een begrip. Denk aan een staf- of beleidsmedewerker of informatiemanager van een bestuur, maar ook een onderzoeker of leverancier van een (digitale) dienst/product.

Toelichting

De FORA (Funderend Onderwijs Referentie Architectuur), de referentiearchitectuur voor het primair en voortgezet onderwijs, is gebruikt om begrippen te inventariseren voor dit online woordenboek. In de FORA worden veel onderwijsbegrippen gebruikt om processen, activiteiten en informatie te beschrijven. Daarom is het van belang om de betekenis van die begrippen expliciet te maken.

Aanleiding

De FORA werkgroep merkte dat er bij het opstellen van de FORA veel discussie was over begrippen, terwijl die vaak allang bekend zijn in het onderwijs en soms zelfs al formeel worden beheerd, bijv. door DUO. Kortom, er is behoefte in het onderwijs aan standaardisatie en goede ontsluiting van begrippen en bijbehorende kenmerken

Zie ook