Release notes

Vanaf versie 2.0 verschijnt er op deze pagina bij elke release van de FORA een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de FORA-architectuurmodellen en de FORA-wiki ten opzichten van de vorige versie.

FORA 2.3.3 (20 maart 2024)

 • Architectuurmodellen:
  • Aanpassing bedrijfsfunctiemodel:
   • Opsplitsing hoofdbedrijfsfunctie “Instroom, doorstroom, uitstroom” in domein “Onderwijsondersteuning” in “Instroom” en ‘Uitstroom”
   • Verplaatsing bedrijfsfunctie “Groepen- en klassenbeheer” van hoofdbedrijfsfunctie “Instroom, doorstroom, uitstroom” in domein “Onderwijsondersteuning” naar hoofdbedrijfsfunctie “Onderwijsvoorbereiding” in domein “Onderwijs”
   • Verplaatsing bedrijfsfunctie “Verzuimcoördinatie” van hoofdbedrijfsfunctie “Instroom, doorstroom, uitstroom” in domein “Onderwijsondersteuning” naar hoofdbedrijfsfunctie “Leerlingbegeleiding” in domein “Leerlingbegeleiding en -zorg”
  • Nieuwe versies procesmodellen:
   • Toetsen en Examineren
   • Instroom personeel
  • Toevoeging verwerkingsactiviteiten-views van viewpoint (a) “Informatieverwerking en verwerkingsdoeleinden” voor resterende bedrijfsfuncties (t.o.v. FORA 2.3.2 van 13 september 2023) als kapstok voor verdere uitwerking
  • Verwijdering van verouderde en overbodige views van type:
   • Informatiegebruik
   • Informatievoorziening
   • Werkingsgebieden
   • Verwerkingsdoelen en grondslagen
   • Wet- en regelgeving
 • Modelschool:
  • Mapping applicaties op de FORA:
   • Toevoeging Magister

FORA 2.3.2 (13 september 2023)

 • Architectuurmodellen:
  • Toevoeging procesmodellen:
   • Toetsen en Examineren
   • Instroom personeel
  • Toevoeging views m.b.t. verwerkingsactiviteiten:
   • Aanmelding, Toelating, Inschrijving
   • Uitschrijving
   • Verzuimcoördinatie
 • Modelschool:
  • Kennisbank:
   • Toevoeging "Onderwijs en AI"
  • Mapping applicaties op de FORA:
   • Uitbreiding Microsoft 365 for Education met specifieke mapping M365 in de klas
   • Toevoeging ESIS
   • Toevoeging Presentis

FORA 2.3.1 (24 mei 2023)

Gewijzigd

 • Architectuurmodellen:
  • Aanpassing referentiecomponenten in navolging van het advies van de Adviesgroep Samenhang onderwijsarchitecturen (Adviesdocument: Opbrengst focussessie leermiddelen (edustandaard.nl))
   • LCMS
   • LMS
   • Educatieve applicatie
   • Onderwijsleeromgeving (was: Elektronische Leeromgeving (ELO))
  • Toevoeging referentiecomponenten t.b.v. Softwarecatalogus (SWC)
   • Webbrowser
   • Spreadsheet-systeem
   • Presentatiesysteem
   • Tekensysteem
   • Whiteboarding-systeem
   • Sociaal netwerk-systeem
   • Generieke / basis-applicatie
 • FORA-wiki:
  • Aanpassing menustructuur
   • Menu “Aanvullende informatie” verwijderd
    • “Leeswijzer” geïntegreerd in “Gebruik FORA-wiki” onder menu “Aan de slag”
    • “Architectuurtooling” hernoemd naar “Modelleren in Archi” en verplaatst naar submenu “Kennisbank” onder menu “Modelschool”
    • “Release notes” verplaatst naar menu “Aan de slag”
   • Menu “Werkgroep” hernoemd tot “Samenwerken”
    • Diverse items verplaatst naar menu “Modelschool” / “Kennisbank”
    • Items onder submenu “Subwerkgroepen” direct geplaatst onder menu “Samenwerken”
    • Menu-item “Download FORA voor Archi” opgenomen in menu-item “Modelleren in Archi”
   • Aanpassing volgorde items in (sub)menu’s

FORA 2.3.0 (14 april 2023)

Nieuw

 • Architectuurmodellen:
  • Procesmodel “Verzuimcoördinatie”
 • FORA-wiki:
  • Pagina "procesmodellen" onder "referentiemodellen" in menu "aan de slag"

FORA 2.2.0 (14 december 2022)

Gewijzigd

 • Architectuurmodellen:
  • Aanscherping applicatiefuncties v.w.b. naamgeving en definitie
  • Aanpassing view “Applicatiefuncties en referentiecomponenten”
 • FORA-wiki:
  • Aanpassing pagina “Views per viewpoint”
   • Toevoeging viewpoint “Procesmodellen”

Nieuw

 • Architectuurmodellen:
  • Views Informatieverwerking met applicatiefuncties gekoppeld aan ondersteunde bedrijfsfuncties en gebruikte informatieobjecten
  • Procesmodel “Aanmelding en inschrijving”
 • FORA-wiki:
  • Release notes (deze pagina)
  • FORA-modelschool (FORA-onderwijsgroep informatie, organisatie en werkwijze)
   • Kennisbank
    • Registratie leerlinggegevens (Aanmelding en inschrijving)
    • Informatieuitwisselingen met DUO
    • Fusie en FORA
   • Mapping applicaties op FORA

FORA 2.1.0 (29 september 2022)

Nieuw

 • Architectuurmodellen:
  • Informatiemodel Bedrijfsvoering - IBP - Rechtmatige verwerking persoonsgegevens

FORA 2.0.0 (17 januari 2022)

Nieuw

 • Architectuurmodellen:
  • Informatiemodel Bevoegd Gezag
  • Informatiemodel Schoolleiding
  • Informatiemodel Leerlingbegeleiding en –zorg
  • Informatiemodel Bedrijfsvoering

Gewijzigd

 • Architectuurmodellen:
  • Informatiemodel Overzicht
 • FORA-wiki:
  • FORA-modelschool (FORA-onderwijsgroep informatie, organisatie en werkwijze)
   • Kennisbank