Release notes

Vanaf versie 2.0 verschijnt er op deze pagina bij elke release van de FORA een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de FORA-architectuurmodellen en de FORA-wiki ten opzichten van de vorige versie.

FORA 2.2.0 (14 december 2022)

Gewijzigd

 • Architectuurmodellen:
  • Aanscherping applicatiefuncties v.w.b. naamgeving en definitie
  • Aanpassing view “Applicatiefuncties en referentiecomponenten”
 • FORA-wiki:
  • Aanpassing pagina “Views per viewpoint”
   • Toevoeging viewpoint “Procesmodellen”

Nieuw

 • Architectuurmodellen:
  • Views Informatieverwerking met applicatiefuncties gekoppeld aan ondersteunde bedrijfsfuncties en gebruikte informatieobjecten
  • Procesmodel “Aanmelding en inschrijving”
 • FORA-wiki:
  • Release notes (deze pagina)
  • FORA-modelschool (FORA-onderwijsgroep informatie, organisatie en werkwijze)
   • Kennisbank
    • Registratie leerlinggegevens (Aanmelding en inschrijving)
    • Informatieuitwisselingen met DUO
    • Fusie en FORA
   • Mapping applicaties op FORA

FORA 2.1.0 (29 september 2022)

Nieuw

 • Architectuurmodellen:
  • Informatiemodel Bedrijfsvoering - IBP - Rechtmatige verwerking persoonsgegevens

FORA 2.0.0 (17 januari 2022)

Nieuw

 • Architectuurmodellen:
  • Informatiemodel Bevoegd Gezag
  • Informatiemodel Schoolleiding
  • Informatiemodel Leerlingbegeleiding en –zorg
  • Informatiemodel Bedrijfsvoering

Gewijzigd

 • Architectuurmodellen:
  • Informatiemodel Overzicht
 • FORA-wiki:
  • FORA-modelschool (FORA-onderwijsgroep informatie, organisatie en werkwijze)
   • Kennisbank