Totaaloverzicht FORA views per viewtype

(Doorverwezen vanaf Totaaloverzicht FORA views per viewtype)
  • Totaal aantal views (ongeacht Viewtype) in FORA: 188.
  • Totaal aantal views (met een Viewtype) in FORA: 188.

Basisviews (103)

Views behorend tot de kern van FORA.


ViewArchitectuurlaagDomeinViewpointThema
Applicatiefuncties en referentiecomponentenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenApplicatiefuncties en referentiecomponenten
Applicatiefuncties en referentiecomponenten Landelijke voorzieningenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenApplicatiefuncties en referentiecomponenten
BedrijfsfunctiemodelBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenBedrijfsfunctiemodel
HoofdbedrijfsfunctiemodelBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenBedrijfsfunctiemodel
Informatiemodel Bedrijfsvoering - Facilitair beheerBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringInformatiemodel
Informatiemodel Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostigingBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringInformatiemodel
Informatiemodel Bedrijfsvoering - IBP - Rechtmatige verwerking persoonsgegevensBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringInformatiemodel
Informatiemodel Bedrijfsvoering - IM, IBP en IctBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringInformatiemodel
Informatiemodel Bedrijfsvoering - PR en communicatieBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringInformatiemodel
Informatiemodel Bedrijfsvoering - Personeel en organisatieBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringInformatiemodel
Informatiemodel Bevoegd gezag - Klachten en bezwarenBedrijfsarchitectuurBevoegd gezagInformatiemodel
Informatiemodel Bevoegd gezag - Strategie en beleid & VerantwoordingBedrijfsarchitectuurBevoegd gezagInformatiemodel
Informatiemodel Bevoegd gezag - VeiligheidswaarborgingBedrijfsarchitectuurBevoegd gezagInformatiemodel
Informatiemodel Bevoegd gezag - Visie en governance & MedezeggenschapBedrijfsarchitectuurBevoegd gezagInformatiemodel
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs LeerlingBedrijfsarchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatiemodel
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatieBedrijfsarchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatiemodel
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs SamenwerkingsverbandBedrijfsarchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatiemodel
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - LeerlingbegeleidingBedrijfsarchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatiemodel
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - VerzuimcoördinatieBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningInformatiemodel
Informatiemodel Onderwijs - OnderwijsevaluatieBedrijfsarchitectuurOnderwijsInformatiemodel
Informatiemodel Onderwijs - OnderwijsuitvoeringBedrijfsarchitectuurOnderwijsInformatiemodel
Informatiemodel Onderwijs - OnderwijsvoorbereidingBedrijfsarchitectuurOnderwijsInformatiemodel
Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)BedrijfsarchitectuurOnderwijsInformatiemodel
Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatieBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningInformatiemodel
Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Instroom, uitstroomBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningInformatiemodel
Informatiemodel OverzichtBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenInformatiemodel
Informatiemodel Schoolleiding - Beleid en planning & VerantwoordingBedrijfsarchitectuurSchoolleidingInformatiemodel
Informatiemodel Schoolleiding - MedezeggenschapBedrijfsarchitectuurSchoolleidingInformatiemodel
Informatiestromen BedrijfsvoeringBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringInformatiestromen
Informatiestromen BesturingBedrijfsarchitectuurBevoegd gezagInformatiestromen
Informatiestromen LeerlingadministratieBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningInformatiestromen
Informatiestromen LeerlingzorgBedrijfsarchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatiestromen
Informatiestromen MedewerkergegevensBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringInformatiestromen
Informatiestromen OnderwijsorganisatieBedrijfsarchitectuurBevoegd gezagInformatiestromen
Informatiestromen OnderwijsuitvoeringBedrijfsarchitectuurOnderwijsInformatiestromen
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - Facilitair beheerApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - IM, IBP en IctApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - PR en communicatieApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - Personeel en organisatieApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostigingApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - LeerlingbegeleidingApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs LeerlingApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs SamenwerkingsverbandApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatieApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Onderwijs - OnderwijsevaluatieApplicatiearchitectuurOnderwijsInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Onderwijs - OnderwijsuitvoeringApplicatiearchitectuurOnderwijsInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Onderwijs - OnderwijsvoorbereidingApplicatiearchitectuurOnderwijsInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)ApplicatiearchitectuurOnderwijsInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatieApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Onderwijsondersteuning - Instroom, uitstroomApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningInformatieverwerking
Instroom personeel - Afronden instroomprocesBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringProcesmodel
Instroom personeel - Contracteren medewerkerBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringProcesmodel
Instroom personeel - OnboardingBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringProcesmodel
Instroom personeel - PreboardingBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringProcesmodel
Instroom personeel - Registreren medewerkerBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringProcesmodel
Instroom personeel - Voorbereiden werving nieuwe medewerkerBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringProcesmodel
Instroom personeel - Werving en selectieBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringProcesmodel
Instroom personeel HoofdmodelBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringProcesmodel
NetwerkinfrastructuurmodelTechnologielaagBedrijfsvoeringInfrastructuur
Procesmodel Aanmelding en InschrijvingBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
Procesmodel Afnemen toets (Centraal examen) - HoofdmodelBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Afnemen toets (Doorstroomtoets) - HoofdmodelBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Afnemen toets (Schoolexamen) - HoofdmodelBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Centraal examen - HoofdmodelBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Doorstroomtoets - HoofdmodelBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Eindexamen - HoofdmodelBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Organiseren Centraal examen - Details (alleen processen)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Organiseren Centraal examen - Details (compleet)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Organiseren Doorstroomtoets - Details (alleen processen)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Organiseren Doorstroomtoets - Details (compleet)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Organiseren Eindexamen - Details (alleen processen)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Organiseren Eindexamen - Details (compleet)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Organiseren toetsafname (Centraal examen) - Details (alleen processen)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Organiseren toetsafname (Centraal examen) - Details (compleet)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Organiseren toetsafname (Doorstroomtoets) - Details (compleet)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Organiseren toetsafname (Doorstroomtoets) - Details (alleen processen)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Organiseren toetsafname (Schoolexamen) - Details (alleen processen)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Organiseren toetsafname (Schoolexamen) - Details (compleet)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Schoolexamen - HoofdmodelBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel UitschrijvingBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) - Details (alleen processen)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Doorstroomtoets) - Details (alleen processen)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) - Details (compleet)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Schoolexamen) - Details (alleen processen)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Schoolexamen) - Details (compleet)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Doorstroomtoets) - Details (compleet)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Verwerken eindresultaten Centraal examen - Details (alleen processen)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Verwerken eindresultaten Centraal examen - Details (compleet)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Verwerken eindresultaten Schoolexamen - Details (alleen processen)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Verwerken eindresultaten Schoolexamen - Details (compleet)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Verwerken resultaten Doorstroomtoets - Details (alleen processen)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Verwerken resultaten Doorstroomtoets - Details (compleet)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Verwerken resultaten Eindexamen - Details (alleen processen)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Verwerken resultaten Eindexamen - Details (compleet)BedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Verzuimcoördinatie - HOOFDMODELBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
ReferentiecomponentenmodelApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenReferentiecomponentenmodel
Referentiecomponentenmodel (Top27)ApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenReferentiecomponentenmodel
Standaarden OverzichtApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenStandaarden
Verwerkingsactiviteiten Leerlingbegeleiding (a)BedrijfsarchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Medezeggenschap (a)BedrijfsarchitectuurSchoolleidingInformatiemodel
Verwerkingsactiviteiten Onderwijsevaluatie (a)BedrijfsarchitectuurOnderwijsVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Onderwijsuitvoering (a)BedrijfsarchitectuurOnderwijsVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Onderwijsvoorbereiding (a)BedrijfsarchitectuurOnderwijsVerwerkingsactiviteiten

Detailviews (81)

Views met een nadere uitwerking van basisviews voor een bepaald onderdeel / onderwerp.


ViewArchitectuurlaagDomeinViewpointThema
Bedrijfsfunctiemodel en referentiecomponentenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenInformatievoorziening
Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponentenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenInformatievoorziening
Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten (Persoonsgegevens)ApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenInformatievoorziening
ICT-ondersteuning Beheer identiteiten en autorisatiesApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringICT-ondersteuning
ICT-ondersteuning Facilitair beheerApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringICT-ondersteuning
ICT-ondersteuning Financieel beheerApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringICT-ondersteuning
ICT-ondersteuning ICT-beheerApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringICT-ondersteuning
ICT-ondersteuning Kwaliteitsbeheer onderwijsApplicatiearchitectuurBevoegd gezagICT-ondersteuning
ICT-ondersteuning LeerlingadministratieApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningICT-ondersteuning
ICT-ondersteuning OnderwijsbegeleidingApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgICT-ondersteuning
ICT-ondersteuning Personeel en organisatieApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringICT-ondersteuning
ICT-ondersteuning Samenwerken communicerenApplicatiearchitectuurAlgemeenICT-ondersteuning
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Facilitair beheerApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringInformatieverwerking
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostigingApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringInformatieverwerking
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - IM, IBP en IctApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringInformatieverwerking
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - PR en communicatieApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringInformatieverwerking
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Personeel en organisatieApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringInformatieverwerking
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Klachten en bezwarenApplicatiearchitectuurBevoegd gezagInformatieverwerking
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Strategie en beleid & VerantwoordingApplicatiearchitectuurBevoegd gezagInformatieverwerking
Informatieverwerking Bevoegd gezag - VeiligheidswaarborgingApplicatiearchitectuurBevoegd gezagInformatieverwerking
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Visie en governance & MedezeggenschapApplicatiearchitectuurBevoegd gezagInformatieverwerking
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - LeerlingbegeleidingApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatieverwerking
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatieApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatieverwerking
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs LeerlingApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatieverwerking
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs SamenwerkingsverbandApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatieverwerking
Informatieverwerking Onderwijs - OnderwijsevaluatieApplicatiearchitectuurOnderwijsInformatieverwerking
Informatieverwerking Onderwijs - OnderwijsuitvoeringApplicatiearchitectuurOnderwijsInformatieverwerking
Informatieverwerking Onderwijs - OnderwijsvoorbereidingApplicatiearchitectuurOnderwijsInformatieverwerking
Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)ApplicatiearchitectuurOnderwijsInformatieverwerking
Informatieverwerking Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatieApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningInformatieverwerking
Informatieverwerking Onderwijsondersteuning - Instroom, uitstroomApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningInformatieverwerking
Informatieverwerking Schoolleiding - Beleid en planning & VerantwoordingApplicatiearchitectuurSchoolleidingInformatieverwerking
Informatieverwerking Schoolleiding - MedezeggenschapApplicatiearchitectuurSchoolleidingInformatieverwerking
Koppelingen LeerlingadministratieApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningKoppelingen
Procesmodel Aanmelding - Bepalen toelating leerlingBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
Procesmodel Aanmelding - Inwinnen aanvullende gegevensBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
Procesmodel Aanmelding - Verwerken aanmeldingBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
Procesmodel Inschrijving en leerlinggegevensbeheer - Inschrijven leerlingBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
Procesmodel Uitschrijving - Uitschrijven leerlingBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
Procesmodel Verzuimcoördinatie - Analyseren verzuimBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
Procesmodel Verzuimcoördinatie - Opvolgen verzuimBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
Procesmodel Verzuimcoördinatie - Registreren verzuimBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
Standaarden ClassificeringApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenStandaarden
Standaarden en referentiecomponentenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenStandaarden
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a)BedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a2)BedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (b)ApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (c)ApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Beleid en planning (a)BedrijfsarchitectuurSchoolleidingVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Buiten- en tussenschoolse opvang (a)BedrijfsarchitectuurAlgemeenVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Facilitair beheer (a)BedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Faciliteren leerlingcommunicatie (a)BedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Faciliteren oudercommunicatie (a)BedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Financieel beheer en bekostiging (a)BedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Ict-ondersteuning (a)BedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Informatiebeveiliging en privacy (a)BedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Informatiemanagement (a)BedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Inkoop en contractbeheer (a)BedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Juridische zaken (a)BedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Klachten en bezwaren (a)BedrijfsarchitectuurBevoegd gezagVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Medezeggenschap (a)BedrijfsarchitectuurBevoegd gezagVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Ouderbetrokkenheid ouder - school (a)BedrijfsarchitectuurAlgemeenVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten PR en communicatie (a)BedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Passend onderwijs (a)BedrijfsarchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Personeel en organisatie (a)BedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Realisatie en onderhoud van digitale toegankelijkheid (a)BedrijfsarchitectuurAlgemeenVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Samenwerken en communiceren medewerkers en extern (a)BedrijfsarchitectuurAlgemeenVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (a)BedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (a2)BedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (b)ApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (c)ApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Strategie en beleid (a)BedrijfsarchitectuurBevoegd gezagVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Veiligheidswaarborging (a)BedrijfsarchitectuurBevoegd gezagVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Verantwoording (a)BedrijfsarchitectuurSchoolleidingVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Verantwoording (a)BedrijfsarchitectuurBevoegd gezagVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (a)BedrijfsarchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (a2)BedrijfsarchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (b)ApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (c)ApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Visie en governance (a)BedrijfsarchitectuurBevoegd gezagVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Zorgbegeleiding en -coördinatie (a)BedrijfsarchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgVerwerkingsactiviteiten

Thematische views (3)

Views met een afbakening van het onderwerp door de betreffende objecten te positioneren op een basisview.


ViewArchitectuurlaagDomeinViewpointThema
Applicatiefuncties en referentiecomponenten DLOApplicatiearchitectuurOnderwijsApplicatiefuncties en referentiecomponentenDLO
ICT-ondersteuning DLOApplicatiearchitectuurOnderwijsICT-ondersteuningDLO
Referentiecomponenten DLOApplicatiearchitectuurOnderwijsReferentiecomponentenmodelDLO